En kommune med rødder

Sønderborg Kommune er med Sønderborg by som centrum en af de 98 kommuner, der blev etableret i 2007, da den daværende regering gennemførte den seneste kommunalreform.

Kommunen blev skabt af fire alsiske kommuner og tre kommuner på Sundeved-siden, og på den måde blev den nye Sønderborg Kommune faktisk skabt med et areal, der ret nøje svarer til det gamle område, der blev regeret af

hertugerne af Sønderborg, dengang hertugdømmerne fungerede som en integreret del af det, der senere blev kaldt helstaten.

Gråsten vidste ikke rigtig, om de ville være en del af den nyetablerede kommune, men de besluttede til sidst at gå med og blev dermed også en del af Sønderborg Kommune. Den historie svarer faktisk næsten helt til, hvad der skete, da det gamle hertugdømme blev etableret i middelalderen og gennem de følgende århundreder. Dengang tøvede Gråsten også med at blive en del af hertugdømmet, men valgte alligevel at tilslutte sig.

Hensyn til det tyske mindretal

På grund af, at Sønderborg ligger i grænselandet, blev der ved etableringen af kommunen stillet nogle krav om, at der skulle tages specielle hensyn til det tyske mindretal i kommunen. Det er forklaringen på, at antallet af medlemmer af byrådet er på 31, hvilket er højere, end det normalt ville være i en “almindelig” kommune af tilsvarende størrelse.

Dette er et godt eksempel på, at der siden genforeningen i 1920 i stigende grad er arbejdet bevidst på at skabe et godt forhold mellem det danske flertal og det tyske mindretal. I dag blander folk sig på kryds og tværs, og der er stor respekt for de rødder og den historie, som de enkelte befolkningsgrupper har.

Historisk har det i Sønderborg og de andre sønderjyske købsteder været sådan, at handelslivet og industrilivet i høj grad blev varetaget af den tyske del, men i takt med, at det nationale overherredømme har skiftet, er det naturligvis blevet bredere funderet, så i dag er der ikke den samme opdeling. Men vi skal ikke så mange år tilbage, før det tyske mindretal havde sine egne købmænd, bagere og slagtere – og skoler – på helt samme måde, som de dansksindede havde det.

Mange udfordringer

I dag er Sønderborg Kommune med sine 12 år på bagen ingen ny størrelse, men der er stadig udfordringer. Det er ikke altid let at få land og by til at fungere sammen, og der er en opgave i, at de tidligere selvstændige kommuner stadig har en rolle, så ikke alt samles i Sønderborg by.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

wildfire