28. februar 2013

Havne_Ewers_Pakhus_Panorama1_482.jpg

Det gamle pakhus til højre og Alsion på den anden side af vandet. Foto: Sønderborg Kommune.
 
 

Vejen banet for nyt multikulturhus
på Sønderborg Havn

Planen om et nyt multikulturhus på havnen i Sønderborg er et skridt nærmere, efter at byrådet på sit lukkede møde onsdag aften har besluttet at købe Ewers pakhus og et tilstødende areal på havnen af Sønderborg Havneselskab A/S.

Det nye kulturhus, som bliver en kombination af det gamle pakhus og nybyggeri, skal stå færdigt i 2017. Det er forventningen at ca. 1.500 borgere i kommunen dagligt vil besøge det nye møde- og aktivitetssted, hvor en række kulturinstitutioner, biblioteket, kunstskolen, kommunens Center for Kultur, og andre samles under ét tag og forvandler den nedslidte havn til et attraktivt og dynamisk kulturknudepunkt. Nybyggeriet bliver på 3.600 kvm., hvortil kommer pakhusets 1.200 kvm.

Havn_Alsion_-_inde_-_udsigt_til_Ewers_250_Sdrb._Kommune.jpg
Det nye Multikulturhus kommer til at ligge
på den anden side af vandet over for Alsion,
hvor koncertsal, universitet og forskerpark.
Foto: Sønderborg Kommune.

 - De mange daglige besøgende til kulturhuset vil i høj grad bidrage til at virkeliggøre vores vision om at skabe et område der summer af liv, læring og aktivitet, siger borgmester Aase Nyegaard i en kommentar og suppleres af formanden for Sønderborg Havneselskab, Peter M. Clausen:

- Tilmed er handlen et klart signal til private investorer om, at byrådet virkeliggør Multikulturhuset som et væsentligt element i helhedsvisionen for udviklingen af Sønderborg Havn. Det er vigtigt for investorer, der skal overbevises om, at  Sønderborgs havneprojekt bliver til noget. Nu kan de se, at Sønderborg by vil udviklingen, og at nabogrundene bebygges.

Alene de private investeringer i hotel og waterpark beløber sig til ca. 450 mio. kr. og øger beskæftigelsen for byen med 400-500 nye arbejdspladser.

Byrådet har afsat 95,4 mio. kr. frem til 2016 til det nye Multikulturhus, hvilket er ca. halvdelen af kommunens samlede investeringer på 180-190 mio. kr. på havnen. Heraf er allerede betalt 29 mio. kr. til kajrenovering og vejudbygning. Til sammenligning er de samlede private investeringer på havnen 1,3 milliarder kroner. Altså bliver 85 procent af investeringerne i Gehrys Masterplan betalt af private. Til dato har private investorer investeret omkring 180 mio. kr.

Prisen for pakhus og jordstykke er 10,1 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. mindre end afsat i kommunens budget i år til formålet. Prisen er fastsat så lav, bl.a. fordi der skal forventes en udgift på ca. 1 mio. kr. til at behandle forurenet jord, ligesom kommunen skal betale sin del af det kommende fælles parkeringsanlæg for kulturhus, kunsthal, hotel og waterpark og bolig- og kontorbygninger.

Gehry_Masterplan_-_oversigtskort_250_m_pil__Snderborg_Havneselskab_a-s.jpg
Multikulturhuset indgår i en samlet plan
for havneområdet, som er tegnet af den
verdensberømte arkitekt Frank Gehry, og
som også rummer blandt andet en kunst-
bygning og hotel. Et videnshus for
virksomheder og en bygning med
lejligheder er under opførelse.

 

Spændende arkitektur

Ewers pakhus har en markant ydre form, og med købet har kommunen sikret sig, at pakhusets ydre unikke arkitektur fastholdes på havnen. Pakhuset er i sine grundelementer en bevaringsværdig bygning, som kan renoveres og bygges videre på!

Rydningen af området og byggeriet at Multikulturhuset vil løfte hele områdets arkitektur og fremtoning betragteligt. ligesom huset vil være et syvmileskridt ind i fremtiden for kulturaktiviteter og formidling - ikke mindst på biblioteksområdet. Her bliver der rammer for helt nyt oplevelser og udfoldelsesmuligheder for borgerne.

Se evt. mere om havneplanen HER