30. september 2011

UNGE TALENTER HJALP SØNDERBORGS2017'S ANSØGNING I MÅL

Da ansøgningen til Europæisk Kulturhovedstad 2017 skulle afleveres til Kulturministeriet, havde Sønderborg2017 valgt at lade hjemegnens unge talenter spille en rolle. Men også Sønderborgs og Flensburgs borgmestre og idémanden bag kandidaturen, kultur- og erhvervsudvalgsformand Stephan Kleinschmidt var på banen og fortalte om visionerne og konceptet.

Det var et usædvanligt syn,der mødte departementschefen i Kulturministeriet, Karoline Prien Kjeldsen her til morgen – den sidste dag i september - da hun kom cyklende i det sommeragtige vejr ind i gården til det gamle hus tæt ved Christiansborg, der huser ministeriet. Her sad en ung mand og spillede trommesoloer på sit trommesæt, og ind trillede en elbil med prinsesse, H.C. Andersen og kufferten i bagagerummet med ansøgningen til Europæisk Kulturhovedstad 2017 fra Sønderborg med Sønderjylland Schleswig.

Jo, det var i dag, kandidaterne til kulturhovedstaden skulle aflevere deres ansøgninger. Bag trommerne sad Matias Andreasen, musiktalent fra Sønderborg, der netop er begyndt på rytmisk konservatorium i København, og som har været blandt deltagerne på Sønderborg2017’s idémøder.

Også andre af hjemegnenes unge talenter var tilkaldt: Kristian ”Kedde” Jørgensen, der er en meget aktiv historieformidler på Historiecenter Dybbøl Banke, og som også optræder i ansøgningsbogen, havde ingen undervisning denne fredag formiddag på sit historiestudium på Københavns Universitet, så han var trukket i soldateruniformen og leverede under Sønderborgs præsentation et lille stykke af en personlig beretning fra 1864-krigen – faktisk en beretning fra en preussisk soldat.

aflevering_Stephan.jpg
Stephan Kleinschmidt forklarede om konceptet og metoderne i Sønderborgs ansøgning. I baggrunden Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard Johannsen og byens rådmand for Kultur og Borgerservice, Marc Perera Christensen.

Ingen minister

Men det var efter H.C. Andersen – i skikkelse af Torben Iversen fra Odense, blandt andet havde fortalt et stykke af eventyret ”Klods Hans” og havde trukket ansøgningsbogen op af kufferten med hjælp fra prinsessen – Maike Baum fra Bremen, der studerer i Sønderborg og er medhjælper i Sønderborg2017-sekretariatet.

Også fra Sønderjyllands Kunstskole deltog en elev – Helena Sokol, som netop er begyndt på kunstskolens etårige fuldtidsuddannelse. Hendes hold har kreeret nogle meget flotte og specielle kort over Sønderjylland-Schleswig til at putte ind i ansøgningsbøgerne, og til juryen har holdet arbejdet videre ovenpå det trykte papir, så der til hver enkelt er et unikt kort. Ja, selv paprørene, der rummer kortene, er hver i sær dekoreret forskelligt. Som led i præsentationen viste Helena et kort frem og fortalte om arbejdet med dem.

Det var også departementschefen, Karoline Prien Kjeldsen, der tog imod ansøgningerne på vegne af kulturministeren. En ny kulturminister i den nye regering ventes udnævnt indenfor få dage, og den fungerende, Per Stig Møller, var ikke til stede.

Ikke lutter skuespil og løjer

Sønderborgs præsentation, som fulgte efter Aarhus’ ved borgmester Jacob Bundsgaard Johannsen, rådmand for Kultur og Borgerservice Marc Perera Christensen og projektleder Trevor Davies, var dog ikke lutter skuespil og kreative løjer. Borgmester Aase Nyegaard fortalte om, hvordan ansøgningen til Europæisk Kulturhovedstad er en langsigtet strategi for Sønderborg og regionen, der fra hovedstaden betegnes som ”Udkantsdanmark”, og hvordan ansøgningsprocessen indtil nu allerede har skabt fornyelse.

Også Flensburgs overborgmester Simon Faber, der er fra byens danske mindretal, var mødt frem i Kulturministeriet:
- Det, at der er både dansk og tysk kultur, gør vores område langt mere spændende. Syd for grænsen har der længe været stigende interesse for den nordiske kultur, og vi kan mærke, at det også er begyndt at gå den anden vej – at danskerne interesserer sig mere for den tyske kultur.

Aflevering_trappen.jpg
Et udvalg af Sønderborgs unge talenter og medskabere af 2017-ansøgningen spillede en rolle, da afsøgningen blev afleveret. Trommeslager Matias Andreasen (med hat), historieformidler Kristian "Kedde" Jørgensen og Helena Sokol fra Sønderjyllands Kunstskole i Sønderborg. H.C. Andersen i skikkelse af Torben Iversen havde bragt kufferten med ansøgningen til hovedstaden sammen med prinsessen - 2017-medhjælper Maike Baum fra Bremen - turen var gået dels i el-bil og dels med jernbanen. Foto: Patricio Soto

Et europæisk integrationsprojekt

Stephan Kleinschmidt, der er formand for Sønderborgs kultur- og erhvervsudvalg, idémand bag kandidaturen – og i øvrigt fra det tyske mindretal, fastslog, at Sønderborgs ansøgning i samarbejde med hele Sønderjylland-Schleswig også er et vigtigt indslag i den europæiske integrationsprojekt.

Han gennemgik de to gennemgående metoder i det kunstneriske program, som Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig arbejder med i kandidaturen, og som er beskrevet i ansøgningen. Det er metoderne Kreativ Kapacitet og Kulturel Intelligens, mens programmet er bygget op over tre ”broer”: Rainbow Bridge – broen på tværs af kulturelle, mentale, sociale og geografiske skel; Mind Bridge – broen over videnskløfter for at skabe en kulturel entreprenørånd og Vitality Bridge, der er broen mellem land og by og mellem fortid og fremtid.

I relation til det sidste indeholder ansøgningen et helt nyskabt begreb: Countryside Metropolis – et udtryk for, at man vil kombinere energien og kreativiteten fra storbyen med de kvaliteter, der ligger i at bo i et mere landligt område som Sønderborg, såsom en mere rolig livsrytme, stærkere fællesskaber og nærhed til naturen.

Juryen kommer i november

Sønderborg afleverede i alt 40 ansøgninger – 20 på dansk og 20 på engelsk. De 13 går til juryen, som vil bestå af syv personer, der er udpeget i Europa, og seks, som Kulturministeriet udpeger i Danmark. Det er endnu ikke offentliggjort, hvem de danske jurymedlemmer er. Både Sønderborg og Aarhus skal 25. november fremlægge deres ansøgninger for juryen – også i Kulturministeriet, og går byerne videre, skal de aflevere en udvidet ansøgning sent på foråret næste år. Den endelige afgørelse ventes at falde i august næste år.

Ansøgningen fra Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig består af to dele: Et magasin, som er en slags fristil, og en bog, hvor et spørgeskema fra EU er besvaret. Begge kan downloades fra en ekstra forside til denne hjemmeside, som er gået i luften i dag i anledning af, at ansøgningen nu er afleveret.

Denne og andre artikler her på sitet kan frit benyttes.
Foto kan downloades fra "Presse" på forsiden.