20. december 2012

kort_snderjylland-schleswig_350.jpg

Tidlig julegave til kulturen i grænselandet

Region Syddanmark har givet 1,25 mio. til projektet Boost Kultur:Koncept:Konsum. Kunstnere og kreative danner netværk og får inspiration og opbakning til at udvikle salgbare kulturkoncepter, mens børn, unge og voksne får kulturoplevelser på arbejdspladsen, i skolen, og hvor de ellers færdes i hverdagen.

I alt har regionsrådet uddelt 8,05 mio. ud til kulturprojekter i hele Region Syddanmark som et led i regionens nye kulturstrategi. Kulturregion Sønderjylland-Schleswig, som netop nu er tæt på at have Europas første internationale kulturaftale på plads med partnere på begge sider af den dansk-tyske grænse, har udtænkt projektet Boost Kultur:Koncept:Konsum. Planen er, at projektet skal udvikles med den kommende kulturaftale.

 

Kulturen kommer ud til borgerne

Tanken bag projektet Boost Kultur:Koncept:Konsum er, at kunstnere og kreative personer i grænselandet i det kommende år skal udvikle en række kulturkoncepter i tæt samarbejde med turistorganisationer, erhvervslivet og undervisningssektoren. Efterfølgende udbydes koncepterne til områdets skoler, institutioner og arbejdspladser. Borgerne skal dermed ikke selv opsøge kulturen – kulturen kommer ud, der hvor borgerne tilbringer deres hverdag. På forhånd er projektet ikke bundet op på bestemte kunstarter, men lægger op til at inddrage en bred vifte, f.eks.  rap, streetart, dans, klassisk musik, billedkunst og litteratur.

 

Projektet bygger på en succes

Det bliver Center for Undervisningsmidler i Aabenraa, der skal stå for projektets daglige drift. Formand for den politiske styregruppe i Kulturregion Sønderjylland, Povl Kylling Petersen glæder sig over pengene fra Region Syddanmark:
- Det giver rigtig god mening, at kulturaftalen og regionens udviklingsstrategi trækker på samme hammel, som det er tilfældet med projektet Boost. Projektet understøtter, at kunstnere, kreative og erhvervslivet netværker og sammen udvikler koncepter. Det vil give dynamik både til hele regionens erhvervs- og bosætningsprofil både nord og syd for grænsen, siger han.

Projektet skydes i gang i foråret 2013 med seminarer, hvor en lang række aktører inviteres med.