8. marts 2013

work_life_stay_logo.png

 

Syddansk forening hjælper med at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til Sønderborg

Dygtige medarbejdere er en forudsætning for succes og vækst i alle virksomheder. Og når den rigtige arbejdskraft ikke er til stede, må den hentes udefra. Men at flytte sig selv og sin familie til en anden del af landet – eller verden – kan være en meget stor beslutning.

Derfor er Sønderborg gået ind samarbejdet om foreningen work-live-stay southern denmark, som har til formål at bidrage til at skabe bedre vækstbetingelser i Syddanmark. Det sker ved at forbedre muligheden for at såvel private som offentlige virksomheder kan tiltrække og fastholde højtuddannede og specialister fra ind- og udland. Det kunne fx være ingeniører, specialister til energisektoren samt medarbejdere til den offentlige sektor.

Sønderborg Erhvervs- og Turistforening opfordrer områdets virksomhederne til at gå med i foreningen og bruge tilbuddene, der kan hjælpe tilflyttere og deres familier med at skabe fundamentet for et godt liv i området.

Det er fælles for mange virksomheder i Syddanmark, at de har vanskeligt ved at finde og fastholde de højtuddannede medarbejdere og specialister, der er brug for. Derfor blev work-live-stay southern denmark stiftet den 9. november 2012. Blandt stifterne er Region Syddanmark, Lodam, Ecco, Lego, Esbjerg Kommune, Vejle Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Sønderborg Kommune.

- Sønderborg Kommune har valgt at gå aktivt ind i work-live-stay southern denmark, fordi Sønderborg-området har brug for al den højtuddannede arbejdskraft, der kan trækkes til området. Der er ingen tvivl om, at det her er en fælles udfordring for hele det syddanske område. Vi er i hård konkurrence med både Århus og København og byer som Herning om at tiltrække den nødvendige arbejdskraft, og det er min vurdering, at vi står os bedst, hvis alle gode kræfter i det syddanske område trækker i samme retning, siger Søren Bonde, kommunaldirektør i Sønderborg Kommune og medlem af bestyrelsen i work-live-stay southern denmark.

Sønderborg Kommune er gået i partnerskab med SET-Sønderborg for at udbrede kendskabet til initiativet.
- Det er helt oplagt, at vi understøtter et så stærkt initiativ, der har til formål, at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til Syddanmark og til sønderborgområdet. Vi har et stærkt netværk blandt virksomheder og uddannelsesinstitutioner her i området, og nu går vi aktivt ud og fortæller dem om dette initiativ og opfordrer til at virksomhederne melder sig ind i foreningen, siger Mikkel Johansen, erhvervschef i SET-Sønderborg.

Et af delprojekterne i work-live-stay southern denmark er Best Brains, der blandt andet hjælper tilflyttere og deres familier med at skabe fundamentet for et godt liv i området. Det er i forvejen forankret i SET Sønderborg og formidlet til områdets virksomheder. 

- Der vil ske en tæt koordinering mellem de to projekter fordi formålet, at tiltrække højtudannet arbejdskraft, er så vigtigt for Syddanmark og Sønderborg, siger Mikkel Johansen.

Læs evt. mere om work life stay HER
Læs evt mere om Best Brains HER