30. marts 2011

STORT FREMMØDE TIL KICK OFF-MØDE OM KULTURHOVEDSTADEN I FLENSBORGS MEDBORGERHUS

Kulturmedarbejdere i Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig Flensburg og Stadt Flensburg havde inviteret politikere, kulturinstitutioner, kunstnere, repræsentanter for mindretallene, uddannelsesinstitutioner og organisationer til informationsmøde om Sønderborg med Sønderjylland-Schleswigs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Godt 90 personer havde meldt sig til informationsmødet om kulturhovedstaden i Flensborg tirsdag aften. Mødet blev åbnet af byens nye overborgmester, Simon Faber, der i øvrigt tilhører det danske mindretal. Simon Faber er en varm fortaler for, at Flensborg støtter op om Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig i den overbevisning, at indsatsen vil komme hele regionen til gavn. Også i går aftes mindede Simon Faber om, at kulturen kan være den udviklingsmotor, som byen og regionen har hårdt brug for.

Stort_fremmde_29_3_11_Oversigt_RED_KOMP_Kick_off-moede_for_de_to_kreise__Stadt_Flensburg_001.jpg
Knap 100 deltog i kick off-mødet. Nederst de tre kulturmedarbejdere, som man kan kontakte, fra venstre Thomas Frahm, Stadt Flensburg; Johanne Jürgensen, Nordfriesland og Dr. Matthias Schartl, Schleswig-Flensburg.
Stort_fremmde_29_3_11_kulturmedarbejd_RED_KOMP_Kick_off-moede_for_de_to_kreise__Stadt_Flensburg_019.jpg

Projektleder Else Christensen Redzepovic fra Kulturhovedstadssekretatiatet i Sønderborg præsenterede kandidaturen og gav en status på processen. Deltagerne fik herefter uddelt post-it sedler og blev opfordret til at idégenerere på, hvilke fordele man forestiller sig, at en kulturhovedstadstitel ville kunne give byerne og regionen i det nordtyske.

Det blev til mange sedler, hvor argumenterne hovedsagelig var "styrke den regionale udvikling", "styrke det grænseoverskridende samarbejde", "styrke den kulturelle infrastruktur", "uddannelsesniveauet" samt "det mellemmenneskelige samarbejde og "værdier".

Grobund for fokusgrupper

Kulturmanager i Flensburg Thomas Frahm fremlagde sammen med sine tyske kollegaer - Dr Matthias Shartl fra Schleswig og Johanna Jürgensen fra Husum - den slesviske strategi for kulturhovedstadsstøtten til Sønderborg og opfordrede deltagerne til at danne fokusgrupper og være med til at generere ideer til kulturhovedstadsprogrammet.

At dømme ud fra spørgelysten og optimismen fra deltagerne i salen er der god grobund for nye fokusgrupper. De kan til enhver tid dannes af én eller flere personer. Man kan blot henvende sig til Kulturhovedstadssekretariatet eller til de lokale kulturmedarbejdere.