8. april 2013

12_byer_1_lysnet_482.jpg

I to dage diskuterede og udviklede studerende fra Sønderborg ideer, inden de blev fremlagt for politikere og andre.
 

 

Sønderborgs studerende vil mødes
på tværs af skoler og kulturer

 

De studerende på Sønderborgs uddannelser savner et fælles mødested, og de efterlyser bedre information om aktiviteter og events – både på tværs af skolerne og på engelsk, eftersom en stor del af dem kommer fra andre lande. Det gælder ikke mindst på Syddansk Universitet i Sønderborg, hvor 70 pct. af de studerende er rejst hertil fra 50 forskellige lande.

Det var en af de vigtigste konklusioner efter en to-dages workshop for studerende i Sønderborg. Den blev holdt som led i det landsdækkende projekt ”12 byer på 12 måneder”, som tegner et portræt af 12 danske byer set med de unges øje. Formålet er at finde frem til de unge borgere syn på byernes ressourcer og potentialer i forhold til det faktum, at storbyerne i stigende grad suger især ungdommen til sig, mens yderområderne affolkes. Konklusionerne skal i sidste ende gavne byernes arbejde med byudvikling og strategier, og det er perfekt timet, at Sønderborg er en af de udvalgte byer, eftersom kommunen netop nu inviterer borgerne til dialog om den nye kommuneplan i kampagnen Råb Bare Højt!. Det sker via en digitale platform, som kan findes HER og på en tilhørende facebookside HER.

12_byer3_lysnet_250.jpg
Oplæg og visualisering hjalp de
studerendes ideer på vej.

 

Sønderborg Kommune er i øvrigt undervejs med flere tiltag, som skal forbedre de unges mulighed for indflydelse, nemlig gennem en ny ungdomspolitik og en ungekoordinator. Mere aktivitet for de unge som vækstlag er også en af de ting, som der er blevet arbejdet med i kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Projektet 12 byer har allerede været rundt til blandt andre Varde, Odder og Ballerup, Sønderborg er den syvende by i rækken. Det fortalte projektleder Lise Juul Madsen, da hun torsdag aften bød velkommen en afrunding på workshoppen, hvor også byrådet var inviteret. Her var en håndfuld lokalpolitikere med til at drøfte fire af de forslag, de studerende har udviklet i workshoppen:

  • De studerendes eget hus
  • Ambassadør-ordning med flere aktiviteter og bedre formidling af dem på tværs af uddannelserne
  • Afprøvningsordning med studiejob
  • Bedre transportforhold for studerende

- Mange af de byer, vi har været i, har gang i store byggerier for at skabe fysiske rammer. Det har I også her, men det er også tydeligt, at I har brug for kommunikation imellem de enkelte institutioner, organisationer og virksomheder. Der er behov for en bedre organisering, og det bliver spændende at se, hvordan I kan komme et skridt videre på baggrund af det input, de studerende kommer med, sagde Lise Juul Madsen i velkomsten, som også foregik på engelsk, eftersom hovedparten af aftenens unge deltagere var internationale studerende.

 

Sjovere by med mere kontakt

Ikke overraskende – eftersom ønsket tidligere er blevet fremsat - vil de studerende meget gerne have et fælles mødested centralt i byen. Det skal være et hus, som bliver drevet af og for de studerende fra alle Sønderborgs forskellige uddannelser.

- Det vil gøre det sjovere at være her i byen, hvis vi kan samles om aktiviteter og projekter på tværs af uddannelserne. Vi kan også skabe events omkring de mange forskellige kulturer med mad og sprog og traditioner, forklarede Tara Louise Hansen, der er kommet til byen for at studere til beklædningshåndværker på EUC.

Og hun blev bakket op af Boyan Dinev, der læser mechatronics på Syddansk Universitet og kommer fra Bulgarien.

- Som det er nu, har vi en tendens til at blive på kollegiet og kun se den samme håndfuld personer eller sidde ved computeren og være på Facebook.

For Tara og hendes medstuderende Amalia Søndergaard Morgensen, der også er tilrejsende, har det været overraskende under workshoppen at opdage, hvor meget der egentlig foregår i Sønderborg. Dette understreger behovet for bedre information, og et studenterhus kan samtidig være stedet, hvor de studerende kan hente og dele information om aktiviteterne i byen, påpeger de studerende. Som det er nu, spredes informationen først og fremmest gennem personlige kontakter og altså uden systematik. Den mest organiserede platform er Sønderborg Student Foundation, SSF, som dog først og fremmest bruges af de studerende på universitetet.

- Det er rigtigt svært at trænge igennem til de andre uddannelsesinstitutioner, men vi prøver skam, sagde Shiyu Peng, der for lethedens skyld også kalder sig Sara. Hun er fra Kina, studerer mechatronics og er formand for SSF.

 

Kan hjælpe hinanden

Sara var med til at fremlægge et forslag til en indsats, der skal aktivere de studerende på tværs af uddannelserne til at skabe fælles events og deltage i aktiviteter på kryds og tværs. Det skal blandt andet ske ved at finde ambassadører blandt studerende på de enkelte uddannelser, som skal hjælpe med at formidle aktiviteterne, og gennem en bedre organisering af billetter med nedsat pris for studerende. 

12_byer2_lysnet_250.jpg
Mange af byens studerende
er internationale. I midten Shiyu Peng
(Sara), som er formand for Sønderborg
Student Foundation, SSF, og fra Kina,
til højre Beáta Both, som studerer Fashion
Design. Sara var glad for kontakten med
Hans-Christian Bonde fra HTX på EUC, da
SSF gerne vil nå ud til flere af byens
uddannelsesinstitutioner.

På den måde kan der også blive skabt tættere relationer mellem de danske og de udenlandske studerende, end det sker i dag, hvor de har en tendens til at holde sig i deres egne enklaver.

- Vi kan have meget mere gavn af hinanden. Jeg kunne for eksempel rigtig godt bruge en dansk kammerat til at hjælpe mig med at få klaret mine skatteforhold, og jeg hjælper allerede danske studerende, som skal rejse til Kina med at forklare dem om kulturen, sagde Sara.

 

Virksomheder skal udfordres

Den sproglige barriere i forhold til de internationale studerende er en af de ting, der skal arbejdes med – ikke bare for at styrke deres indbyrdes kontakt, men også i forhold til parter uden for uddannelserne.  For eksempel vil de internationale studerende meget gerne i kontakt med områdets virksomheder allerede under studiet. Det fremgik af det tredje af de unges forslag, som blev fremlagt på aftenen.

Forslaget med titlen ”Employment Tryout” (ansættelsespraktik) går ud på, at virksomhederne skal være mere åbne for at ansætte de internationale studerende i studiejob. Og i stedet for at holde traditionelle ansættelsessamtaler kan de tage f.eks. tre studerende ind på skift i en måned ad gangen og derefter give jobbet til den bedste.

- Den bedste får jobbet, og de to andre har fået noget erfaring. Så alle får noget ud af det. Et jobinterview giver et begrænset billede af en person, lød det fra Micheala Hozmache, som kommer Rumænien og studerer Innovation and Business på Syddansk Universitet.

Hun fortæller, at det blandt de internationale studerende opfattes om ekstremt svært at få job i Sønderborg.

- Det er først og fremmest på grund af sprogbarrieren, når man ikke kan dansk, og virksomhederne ikke er så store, så de bruger engelsk. Det er en skam, for vi kunne blive gode ansatte. Men når man går på tredje år af sit studium, begynder man at tænke over, om man skal blive, og så er det jo afgørende, om der er udsigt til et job. Derfor ender langt de fleste med at rejse, selv om de er glade for at være her. Jeg er selv fantastisk glad for at studere her, og jeg vil rigtigt gerne blive, siger Micheala Hozmache.

 

Cykler dur – i godt vejr

Alle de deltagende studerende er begejstrede for at være i Sønderborg - også selv om de kommer fra storbyer og er vant til at have mange flere tilbud og muligheder end her. En lille by har sine fordele, men dog også nogle ulemper. For eksempel kan transport være en udfordring i det ustadige og kolde danske klima, når der er langt imellem busserne, og de kører ad omveje. Det var emnet for det fjerde forslag fra de studerende, som ønsker sig hyppigere og mere direkte afgange mellem Alsion og kollegium-området om morgenen og eftermiddagen – i hvert fald om vinteren. Som det er nu, bruger mange af dem cykler, og det er også en god løsning – når vejret er til det.
- Men hvis det regner, vil jeg hellere gå med en paraply, end jeg vil tage bussen. Jeg skal måske vente længe på den, og så kører den en stor omvej, så den er ikke hurtigere. Derfor er det meget få studerende, som bruger busserne i det hele taget, siger Jan Carl Mikkelsen, som læser Business Administration på Syddansk Universitet.

12_byer5_lysnet_250.jpg
Som afslutning på workshoppen var
politikere og andre gæster med til at
kvalificere ideerne. Her drøfter
Jan Carl Mikkelsen og Hans-Kristian
Pedersen, begge SDU, transportideerne
sammen med Suzanne Cecilie Jagd fra
kommunens Center for Kultur, leder af
Sønderborghus, Lars Ole Hansen, og
Stephan Kleinshmidt, formand for
kultur- og erhvervsudvalget.

 

Sammen med andre studerende fremlagde han et CO2-venligt transportforslag, som er opdelt i vinter og sommer: Om vinteren bus – med bedre service og rabat for studerende. Om sommeren cykler, hvor kommunen er med til at understøtte en ordning med bycykler eller på anden vis billig udlejning og reparation for studerende.

 

Bingo – et emne for seniorjob!

Faktisk er der allerede en plan for shuttle-busser til universitetet på tegnebrættet, kunne kommunens teknik- og miljødirektør, Inge Olsen, fortælle de studerende i aftenens workshop, og da konklusionerne på aftenen blev fremlagt, var der i hvert fald fremkommet én ny idé, som ligger lige til højrebenet: At få gang i en form for organiseret udlejning og vedligehold af cykler kan måske blive en opgave i nogle af de seniorjob, som kommunen for tiden er forpligtet til at oprette.

 

Rapport om en måned

Men også flere andre ideer er nu beskrevet, og projektet ”12 byer på 12 måneder” vil om en måneds tid aflevere en rapport fra workshoppen i Sønderborg, som kan indgå i kommunens videre arbejde med at udvikle byen til sted, hvor de unge gerne vil rejse til og blive boende.  

 

Læs evt. mere om "12 byer på 12 måneder" HER