3. april 2012

Sønderborgs integrationsråd støtter S2017

Med Sønderborgs ambitiøse bestræbelser på at blive Kulturhovedstad 2017 er der netop nu en unik mulighed for at sætte mangfoldighed og integration på dagsordenen i Sønderborg kommune. Den mulighed vil Integrationsrådet i Sønderborg Kommune benytte sig af.

 
Integrationsrådet i Sønderborg Kommune bakker fuldt og helt op om kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017 og dens grundtanke om, at kulturel intelligens – evnen til at handle passende i situationer, hvor kulturelle forskelle har betydning – er af afgørende betydning for både danskere og nydanskere. Ikke mindst taget i betragtning af, at der i Sønderborg Kommune lever mere end 120 forskellige nationaliteter side om side.


- Vi er rigtig glade for kulturhovedstadssatsningen, der jo ikke bare handler om kultur i traditionel forstand, men også om det kulturmøde, der foregår i dagligdagen på arbejdspladsen og i uddannelsessystemet, hvor mennesker mødes på tværs af kulturelle skel og udveksler værdier og holdninger. Derfor er det centralt, at alle i Sønderborg uanset etnicitet inkluderes og bliver en del af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, siger Desalegn Tufa, formand for Integrationsrådet i Sønderborg Kommune og medlem af Rådet for etniske Minoriteter.


Integrationsrådet vil gerne sætte fokus på, at uddannelsesinstitutionerne bliver bedre til at fastholde især unge drenge med anden etnisk baggrund, at virksomhederne bliver endnu bedre til at åbne dørene for borgere med anden etnisk baggrund, og at den kommunale beskæftigelses- og integrationsindsats over for borgere med anden etnisk baggrund er effektiv.


Ahmad Joumaa, der er medlem af Integrationsrådet og medarrangør af den årlige Multikulturfest i Sønderborg, er enig:
- Sønderborg2017 giver os rigtig gode muligheder for at synliggøre den kulturelle mangfoldighed, som findes i Sønderborg-området og nedbryde de barrierer, der måtte være mellem danskere og danskere med anden etnisk baggrund i forhold til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, kulturlivet, foreningslivet og sundhed.

Mangfoldighed er en styrke

Jens Peter Thomsen, formand for arbejdsmarkedsudvalget i Sønderborg Kommune, er glad for Integrationsrådets opbakning til Sønderborg2017.

- Det er rigtig positivt, at Integrationsrådet bakker op om kommunens satsning om at blive kulturhovedstad. Som formanden for rådet siger, spiller mangfoldighed en vigtig rolle i mange sammenhænge, og som det fremgår af kommunens integrationspolitik, er vi bevidste om, at mangfoldighed er en styrke for samfundet. Når vi taler arbejdsmarked, er der naturligvis mange aktører på banen, der kan være med til at gøre en forskel for at alle borgere uanset etnicitet får et aktivt arbejdsliv, siger Jens Peter Thomsen.