6. marts 2013

studentstart_fest_Anne-KP_20101_482.jpg

På Syddansk Universitet på Alsion i Sønderborg er 70 procent af de studerende fra udlandet. Nu skal børn helt ned i Sønderborgs børnehaver og skoler have mere fornemmelse for sprog og andre kulturer. Foto Anne-Kathrine Pries

 

Sønderborgs børn og unge skal lære om
sprog og kultur i Global House

Børn og unge i Sønderborg Kommune kan glæde sig til et helt nyt koncept fra det kommende skoleår. I forbindelse med implementeringen af Fremtidens Skole foreslås nu et helt nyt tiltag kaldet Global House.
- Vi vil gerne fremme elevernes muligheder for at erhverve sig sproglige færdigheder og interkulturelle kompetencer i et internationalt miljø, så de kan begå sig i en globaliseret verden, siger Tage Petersen, formand for Børn og Uddannelse.

Sønderborg Kommune har i forvejen et naturvidenskabeligt tilbud - House of Science - i samarbejde med Danfoss Universe, ProjectZero og ungdomsuddannelserne. På samme måde vil Global House blive etableret i et samarbejde med Den Internationale Skole, Den Tyske Skole samt Ungdomsskolen. Undervisningen vil foregå på henholdsvis engelsk og tysk og tage udgangspunkt i de ting, eleverne arbejder med hjemme på egen skole.

Aktiviteterne i Global House etableres i et tæt samarbejde med den internationale koordinator på de respektive skoler. Der bliver tale om værkstedsprægede forløb af 2-3 dages varighed omkring forskellige temaer. For eksempel kan man forestille sig, at kommunens 6.klasser arbejder med Travelling, og eleverne i Global House kan så komme i kontakt med elever i det land, der arbejdes med.

Udover tilbud til skoleelever vil Global House også kunne tilbyde kompetenceudvikling af lærere og pædagoger indenfor bl.a. sprogpædagogik, nye metoder og materialer og udveksling af gensidig inspiration til for eksempel tværfaglige forløb på tværs af grænsen samt i EU-projekter.

For børn i børnehaver og SFO vil der hen over året være forskellige arrangementer, hvor børnene stifter bekendtskab med fremmedsprog i en tidlig alder, lærer at tælle og synge på for eksempel engelsk og tysk og hører om andre landes kulturer. For de ældste elever vil ungdomsskolen tilbyde talentundervisning som et fritidstilbud for de 14-18 årige.

- I Sønderborg har vi mange nationaliteter. Det er en styrke, som vi gerne vil udnytte positivt. Vi forestiller os, at unge der for eksempel gerne vil lære kinesisk, spansk eller fransk stifter bekendtskab med dette i ungdomsskolen, og dermed kan videreudvikle deres interesse for sprog og kultur på ungdomsuddannelserne, siger Jette Østergaard, direktør i forvaltningen Børn og Uddannelse.

Projektet sendes nu i høring og forventes igangsat fra august 2013.