14. juni 2011

SØNDERBORG2017-KONFERENCE: KUNST OG KULTUR SKAL IND I SOCIALT ARBEJDE

Hvordan kan kunst og kultur spille en rolle i socialt arbejde? Det vil Sønderborg2017 gerne være med til at samle viden om. Ved konference på Sønderborghus onsdag 15. juni tages første skridt til at danne et grænseoverskridende netværk.

Kultur og sundhed hører sammen. Det er efterhånden en udbredt opfattelse, som også understøttes af forskningen. Kulturoplevelser bidrager nemlig til følelsen af nydelse, velvære, livsglæde og social samhørighed. Og dermed kan kunst og kultur også være med til at bekæmpe modløshed, manglende selvværd og de fysiske og psykiske lidelser - med misbrug og depression -  som ofte rammer marginaliserede grupper.

Kandidaturen Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig - Europæisk Kulturhovedstad 2017 arbejder målrettet med at inddrage alle borgere - også de marginaliserede grupper, som traditionelt er meget lidt aktive i det kulturelle liv. Det er også ud fra tanken om, at det løft i kulturlivet, som kandidaturen gerne skulle give, ikke kun skal være til glæde for de ressourcestærke grupper.

Derfor vil Sønderborg 2017 gerne samle viden og danne et netværk på tværs af grænsen, og første led er en konference, som holdes onsdag 15. juni kl. 9-16 på Sønderborghus. Konferencen er rettet mod danske og tyske beslutningstagere, konsulenter og ildsjæle, men alle er velkomne til at dukke op - også uden tilmelding.

Gurli Christensen, der arbejder med marginaliserede grupper hos Sønderborg 2017, vil byde velkommen kl. 9, hvorefter 2017-projektleder Else Christensen Redzepovic vil præsentere kandidaturen, og kl. 9.45 vil der være et indlæg af klassisk musiker Karen Andersen, der er formand for Sønderborg Musikråd og medarbejder ved kandidaturen, hvor hun er engageret i aspektet sundhed og kultur.

Gode eksempler vises frem

Senere på dagen vil der blive oplæg fra forskellige projekter og institutioner fra  fra begge sider af grænsen. Blandt andre kommer Orla Mathiesen, direktør for den socialøkonomiske virksomhed Huset Ventura.

Det er en landsdækkende organisation, som også har en afdeling i Tønder, hvor 22 er beskæftiget med blandt andet pc-værksted, uddannelsesforløb for svage unge samt regnskab og bogføring for lokale erhvervsdrivende.

Virksomheden fungerer på markedsvilkår, og for Orla Mathiesen er rummeligheden afgørende for succes, ligesom der skal være en kobling mellem de ansattes ressourcer og de produkter eller ydelser, der kan sælges på markedet.

Hensigt om videre samarbejde

Derefter vil der blive fremlagt vellykkede eksempler fra regionen på kultur i socialt arbejde, og endelig vil man på konferencen arbejde frem imod en hensigtserklæring  om et videre netværkssamarbejde.