27. august 2012

Pressemde_panel_efter_2017__482.jpg

S2017-aktørerne er stadig i gang med at sunde sig, men er begyndt at øjne mulighederne i det nye perspektiv. Foto: Kim Toft Jørgensen

 

Sønderborg og partnere vil bygge videre på S2017-platformen

 

En helt særlig stemning prægede et pressemøde, som i dag blev holdt i byrådssalen i Sønderborg. Der skulle følges op på fredagen, da Aarhus blev tildelt titlen som Europæisk Kulturhovedstad 2017,og Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig måtte se sig besejret.

Sønderborgs borgmester, Aase Nyegaard, havde inviteret, og sammen med hende var Jørgen Mads Clausen, Danfoss, overborgmester Simon Faber, Flensburg, kulturudvalgsformand Stephan Kleinschmidt, kulturchef John Frederiksen og projektmanager Else Christensen Redzepovic klar til at møde pressen. ligesom den kunstneriske leder, Sue McCauley, deltog.

 

Stolthed, mismod og vilje

Stemningen kan beskrives som en blanding af stolthed over, at det lykkedes at komme så tæt på målet, mismod over at juryen ikke havde modet til at vælge det grænseoverskridende og innovative, og vilje til at rejse sig, kæmpe og realisere så meget af programmet som muligt, for at S2017 alligevel kan markere sig som en slags kulturhovedstad – skabe vækst og udvikling og dermed være en rollemodel for andre udkants- og grænseområder i Europa.

- Der er skabt et grænseoverskridende samarbejde og vi har set værdien af det - nu skal vi holde det i kog. Vi skal fortsat udvikle den platform for samarbejde, der er skabt, bl.a. mellem universiteterne og satse på vores kompetencer indenfor teknologi på begge sider af grænsen. Så følger kulturen også med, men selvfølgelig havde vi som Europæisk Kulturhovedstad kunnet accelerere det meget mere, sagde Jørgen M. Clausen.

Overborgmester Simon Faber ønskede Aarhus tillykke og roste Sønderborg2017-kandidaturen for at nå så tæt på, selv om Aarhus var favorit.

- Få centimeter skilte os på målstregen. Det kan vi være stolte over. Det viser, at når vi samler kræfterne og har de rigtige projekter, så har vi lige så store muskler som langt større spillere på banen, og vi kan samle opmærksomhed ud over regionen. Vi har gjort alt, hvad vi kunne – og så er det nemmere at acceptere et nederlag. Nu skal vi trække vejret, finde de rigtige projekter og spille ud med noget lige så skarpt – så kan vi få opbakning fra Kiel til Fyn, sagde han.
Borgmesteren fra Assens Kommune har faktisk allerede tilkendegivet, at den fynske kommune gerne vil fortsætte samarbejdet.

 

Fremgang mærkes allerede

Stephan Kleinschmidt rettede en tak til dem, der har arbejdet med S2017-satsningen og sagde videre:

- Vi skal bevare momentum og se på, hvilke dele af programmet, der kan realiseres – det skylder vi kulturen og alle dem, der har spillet med hidtil. Strategien er stadig god og lige så relevant nu som for et og fem år siden, vi skal nemlig - uanset resultatet – gøre en indsats for at skabe vækst og udvikling. Mange skibe er søsat og mange netværk skabt, og vi ser allerede nu øget kulturel aktivitet – bevidstheden om kulturens betydning er skærpet.

John Frederiksen fremhævede den kæmpestore opbakning, S2017 har fået. Han har fået masser af tilkendegivelser – lokale, regionale og europæiske – fra folk, som er uenige i afgørelsen:

- Det var for mig et billede at høre det kæmpesuk, der kom i Kulturstyrelsen – i kontrast til den lille smule jubel, der var. Det er så trist, at de ikke turde tage dem ambitiøse beslutning, som ville skabe forandring. Men jeg synes allerede, vi har skabt respekt om vores område, og det skal vi arbejde videre på. Vi er allerede nået langt med, at folk vil søge job og bo her i området, hvor mange før kiggede væk, når der stod Sønderborg eller Sønderjylland – det skal vi arbejde videre med. Og det gør vi med glæde - det er nemlig sjovt at arbejde med kultur i Sønderborg, for folk VIL det!

Borgmester Aase Nyegaard forklarede, at der helt konkret vil blive talt om de økonomiske muligheder for at videreføre dele af projektet i dag og i morgen, når byrådet er på budgetseminar.

- Vi skal gribe bolden og holde fast i det, som kan skabe vækst, udvikling og arbejdspladser, sagde hun og fortalte, at der allerede er aftalt opfølgende møder med både Aarhus, Interreg-partnerne og Region Syddanmark. Også alle de frivillige, som har deltaget i arbejdet, vil blive inviteret til et møde, og alle steder er målet at holde fast i den udvikling, arbejdet med kandidaturen har sat i gang.

Konkrete projekter, der blev fremhævet som nogle, der er sikret gennemførelse, eller som man gerne ser gennemført uagtet resultatet, er producer-uddannelsen Brandi, the HUB, Røde Kors-projektet på Dybbøl Banke, Dansk Børneteater Festival, Images, iOpera og Design for Change. Også Museum Sønderjylland har tilkendegivet, at det vil gøre en stor indsats for at gennemføre de projekter, det er med i.

"Vi gør det alligevel"

Projektleder Else Christensen Redzepovic sagde bl.a.:
- Jeg er stolt af politikerne i Sønderborg, der turde ha’ denne vision. De er kendt for at ville skabe, og der har været opbakning til S2017 fra dag 1. Den største tak vil jeg rette til medarbejderne i sekretariatet, som har lagt en indsats i kandidaturen langt ud over, hvad man kunne forvente af jer. Jeg har fået en mail fra Trevor Davis (projektleder i Aarhus), som skriver, at han faktisk ikke regnede med, at Aarhus havde vundet. Andre har skrevet til mig, at i befolkningens øjne er det Sønderborg, der har vundet. Og jeg kan forsikre om, at Sønderborg er kommet på landkortet hos EU-Kommissionen og i parlamentet. Nu skal vi finde projekter, der kan gennemføres, og så skal der skabes noget, der kan være trækplaster for hele Europa.

Stephan Kleinschmidt rundede af:
- Over alt har jeg mødt holdningen ”Vi gør det alligevel” – og det gør vi. Nu skal vi bare lige ha' tid til at finde ud af hvor meget og hvordan.

Pressemde_-_journalister_-_efter_2017_350.jpg

De regionale og lokale medier var mødt frem.

 

Pressemde_Else_efter_2017_350.jpg

Projektleder Else Christensen Redzepovic håber, at den opsigt, projektet har skabt på europæisk plan, fortsat kan udnyttes.