11. juli 2011

SØNDERBORG IGEN I BERLIN: FIK OG GAV KENDSKAB TIL KULTURHOVEDSTADS-KANDIDATUR

En delegation fra Sønderborg var den 7. juli i Berlin i anledning af, at de forskellige Bundesländer holdt den årlige sommerfest i deres respektive repræsentantskaber (Landesvetretungen).

Berlin_juli.jpg

Borgmester Aase Nyegaard, museumsdirektør Orla Madsen og sekretariatsleder Else Christense Redzepovic i samtale med Jean Reitz, der er leder af kontoret for regionalt kultursamarbejde i Saarland. I midten bagved ses Rainer Raber, som guidede Sønderborg-delegationen på besøget i Saarlands Landesvertretung. Foto: Kim Toft Jørgensen

Målet for Sønderborgs delegationen var Saarland i Tysklands sydvestlige hjørne. Netop Saarland er interessant, fordi den som region var koblet på Luxembourg, da byen i lilleputstaten var Europæisk Kulturhovedstad i 2007.

Luxembourg delte sin værdighed med fem omkringliggende regioner i fire lande, og dermed kan Sønderborg, der kandiderer sammen med Region Sønderjylland-Schleswig. på mange punkter bruge de erfaringer, man har gjort i 2007.

Styrket samarbejde

- Ikke kun i kulturhovedstadsåret, men i mindst lige så høj grad bagefter, har vi draget nytte af det samarbejde over grænsen, som blev etableret i forbindelse med kulturhovedstadsåret. Vi profilerer og markedsfører os nu i høj grad som "Die fünf Grossen" og har opnået en styrke, som vi ikke hevr for sig havde kunnet få, fortalte Rainer Raber, som er leder af et grænseoverskridende museumssamarbejde i regionen.

Berlin_juli2.jpg
Borgmester Aase Nyegaard, ambassadør Per Poulsen-Hansen og leder af kulturhovedstadssekretariatet i Sønderborg, Else Christensen Redzepovic, lytter til billedhugger Leo Kornbrust, som fortæller om Strasse des Friedens, som omfatter en række kunstværker på en linje igennem Europa og er stærkt repræsenteret i Saarland. Et kunstværk i Sønderborg eller grænseregionen ville fint kunne kobles på, mente han.

Hans overvejelser var interessante for ikke mindst leder af Museum Sønderjylland, Orla Madsen, der var med i Berlin. Desuden deltog bl.a. borgmester Aase Nyegaard, kulturudvalgsformand Stephan Kleinschmidt, Claus Skjold Larsen, Sønderjyllands Symfoniorkester, Axel Boisen, CSR fonden, og John Frederiksen, leder af Center for Kultur i Sønderborg Kommune.

- Jeg synes, vi har fået meget med hjem, som vi kan bruge, og samtidig har vi fået fortalt mange mennesker om vores kandidatur. Det har også stor værdi, siger leder af kulturhovedstads-sekretariatet Else Christensen Redzepovic, som naturligvis også var med i Berlin.

Dagen bød også på et møde med Danmarks ambassadør i Tyskland, Per Poulsen-Hansen.

Status for Sønderborgs kandidatur er nu, at der i slutningen af september er deadline for en foreløbig ansøgning, som skal sikre prækvalifikation af Sønderborg som dansk kandidat til at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017