24. august 2012

Sønderborg holder fast i 2017-satsningen – selv om titlen gik til Aarhus

Ved dagens afgørelse i Kulturstyrelsen tildelte juryen titlen som Europæisk Kulturhovedstad 2017 til favoritkandidaten Aarhus. Det betyder imidlertid ikke, at Sønderborgs arbejde de forgangne fire år vil gå til spilde. Tværtimod fastholdes 2017-strategien, og målet er fortsat at skabe Europas førende grænseoverskridende kulturregion i Sønderjylland.

Det var ikke just et drømmescenarie for Sønderborg og Sønderjylland-Schleswig, da den dansk-tyske delegation i dag måtte opleve juryen tildele titlen som Europæisk Kulturhovedstad 2017 til Aarhus. Det var imidlertid et scenarie, der var kalkuleret med fra begyndelsen, ikke mindst grundet den østjyske kandidats status som favorit. Derfor er man fra Sønderborgs side ved godt mod og indstillet på at fortsætte med S2017-satsningen, som byen og grænseregionen har arbejdet på i mere end fire år.

”S2017-satsningen er en udviklings- og vækststrategi for hele Syddanmark og grænselandet, og den satsning holder Sønderborg fast i. At Aarhus er tildelt titlen ændrer ikke på vores udfordringer, og kultur og kreativitet er en rigtig god løftestang for vækst og udvikling og for flere arbejdspladser. Sønderborg SKAL lykkes med ikke mindst at få flere unge til at vælge denne region som stedet, hvor de vil bo og arbejde” fastslår borgmester Aase Nyegaard, Sønderborg.

Else C. Redzepovic, der har stået i spidsen som leder for det syddanske 2017-sekretariatet, forklarer:

”Vores kandidatur har været baseret på vision om at skabe en Countryside Metropolis, og dermed har vi fået skabt en konkret vision for byen og regionen, som vi fortsat har tænkt os at indfri. Målet er at skabe Europas førende grænseoverskridende kulturregion, og i kraft af vores hidtidige arbejde ligger der allerede klart definerede udviklingsprojekter, initiativer og samarbejdsaftaler klar.”

Bred opbakning i grænseland og region

Opbakningen til at holde fast i S2017 som en udviklingsstrategi i grænselandet er bred. Formanden for Regionsrådet og formanden for Regional Udvikling i Region Syddanmark, borgmestrene i Haderslev og Tønder og overborgmesteren i Flensburg ser gode muligheder – også uden titlen som kulturhovedstad.

 

Regionsrådsformand Carl Holst i Region Syddanmark:
”Det er selvfølgelig ærgerligt, men det stopper ikke her. Hele forarbejdet med at gøre Sønderborg til kulturhovedstad viser, at der er et kæmpe potentiale i en forene kræfterne i grænselandet, og det arbejde, der er sat i gang, vil fortsætte – bare i en anden form”, siger Carl Holst.

Formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, Lasse Krull:

”Det er en skam, at juryen ikke har set de samme muligheder som os andre. Men forarbejdet har vist, hvad et område formår at løfte, når nogle tænker ud af boksen, og det kan vi bruge fremadrettet”, siger Lasse Krull, der er formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

 

Ministerpræsident Torsten Albig, Slesvig-Holsten:
”Tak til Sønderborg og alle medkæmpere for en fænomenal kamp. Selvom det ikke blev til førstepladsen, har Sønderborg2017 katapulteret vores fælles region et kæmpe stykke fremad. Der er åbnet op for helt nye chancer, som vi nu må gribe i fællesskab.”

Overborgmester Simon Faber, Stadt Flensburg:
”Selvom titlen ikke er gået til regionen, er det rigtigt at satse på det grænseoverskridende. Det vil vi fortsætte med at gøre, både kulturelt og i forhold til vækst og innovation”.

Borgmester Laurids Rudebeck, Tønder:
”I dag er der ingen tabere. Der er kun vindere. Aarhus vinder måske nok lidt mere og tillykke til smilets by. Men vi har også vundet meget. I kraft af det store forudgående arbejde med at beskrive og udvikle kulturaktiviteter og -tilbud i hele grænseregionen er der skabt flotte resultater, som vi fremover kan få stor gavn og glæde af, uanset vi ikke fik titlen. Sønderborg Kommune har jo været hoveddrivkraften i projektet og tak for den flotte indsats. Men de andre sønderjyske kommuner, regionen og vore naboer syd for grænsen har også bidraget. For vi har hele tiden været meget bevidste om, at her lå en mulighed for hele regionen. Så det har været et fælles projekt - et godt samarbejdsprojekt. Denne vilje til at arbejde sammen på tværs af kommuneskel og landegrænse skal vi også bygge videre på.”

Borgmester Christian Gjesing, Haderslev:
”Vi tager naturligvis juryens afgørelse til efterretning, men i Haderslev ser vi under alle omstændigheder frem til at høste frugterne af det brede kultursamarbejde, der med projektet er sat i søen, og som vi har store forventninger til i de kommende år,” siger Christian Gjesing.

Borgmester Tove Larsen, Aabenraa:
”Juryen har talt, og det bøjer vi os naturligvis for. I Aabenraa Kommune er vi i forvejen med i et kulturelt samarbejde hen over grænsen. Det vil vi fortsat være, og det vil være det, vi satser på,” siger Tove Larsen.

Samarbejde med Aarhus om kulturhovedstadsprojektet
De to kandidatbyer Aarhus og Sønderborg har, længe inden den endelige afgørelse faldt, indgået en aftale om at samarbejde omkring kulturhovedstadsprojektet – uanset hvilken kandidat, der måtte løbe med sejren, og et indledende møde mellem de to byer er allerede aftalt.

Borgmester Aase Nyegaard, Sønderborg siger:
”Vi ser frem til at samarbejde med Aarhus. Nu undergår de to byer en forvandling fra konkurrenter til samarbejdspartnere, og det tror jeg vil resultere i en meget frugtbar proces og et godt praktisk samarbejde de næste fem år.”

Blandt de projekter, som de to byer kan komme til at samarbejde om, finder man et internationalt udvekslingsprojekt med kunstnere fra de respektive regioner.

Skabelsen af en Countryside Metropolis
Visionen om at skabe en Countryside Metropolis har stået som det centrale aspekt af Sønderborgs kandidatur. Countryside Metropolis er et nyt begreb, som Sønderborg selv har udviklet, fordi det passer til regionen, dens udfordringer, potentialer og ambitioner.

Sønderborg vil vise, at land og by ikke behøver at være modsætninger, men kan forenes i noget tredje, som er stærkt og vitalt. Storbyen skal ikke længere have monopol på hverken kreativitet, innovation, kulturel mangfoldighed eller økonomisk vækst. Med Countryside Metropolis skal der skabes et forbillede for, hvordan man kan revitalisere Danmarks og resten af Europas gamle landområder og gøre dem til glidende overgange mellem land og by.

En bred vifte af projekter
Til at indfri visionen vil Sønderborg blandt andet skabe platformen The HUB, der skal bidrage til krydsbefrugtning mellem kunsten og erhvervslivet, og BRANDI, som er et omfattende netværk for grænselandets kunstnere.

Herudover finder man to deciderede børneprojekter – det innovative og prisbelønnede designkoncept Design for Change samt en international børneteaterfestival. iOpera vil sikre en ny generation af operaentusiaster, og Theatron producerer teaterstykker, som både vises i Sønderborg og på en international turné, mens ArtFARM er en uddannelses- og kreativitetsplatform med fokus på kunst og fødevarer.

Endelig er der det markante Røde Kors-projekt, som tager udgangspunkt i slagmarken ved Dybbøl, som var det sted, Røde Kors' første aktive engagement fandt sted.