6. oktober 2010

SØNDERBORG FÅR STØTTE FRA BITTEN OG MADS CLAUSENS FOND TIL AMBITION OM AT BLIVE EUROPÆISK KULTURBY

Opbakningen til Sønderborgs ambition om at blive som europæisk kulturhovedstad i 2017 vokser. Bitten og Mads Clausens Fond har besluttet at donere 750.000 kr. til formålet. I sidste uge fastslog regionsformand Carl Holst, at også Region Syddanmark står 100 pct. bag Sønderborg i Sønderjylland-Schleswigs kandidatur som Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Og for kort tid siden markerede også Landdagen i Kiel har i enighed, at den støtter Sønderborgs kandidatur.

- Det er en meget stor opgave at forberede en ansøgning, så vi er meget begejstrede for den stadig bredere og meget kontakte opbakning, vi får, siger formanden for kulturudvalget i Sønderborg Kommune, Stephan Kleinschmidt. Han oplyser, at pengene fra Bitten og Mads Clausens Fond vil blive brugt til at ansætte en ekstra medarbejder i sekretariatet.

- Tilsvarende vil en del af opbakningen fra regionen være i form af praktisk assistance, som er guld værd for det videre arbejde frem til næste efterår, hvor en ansøgning skal være klar, oplyser Stephan Kleinschmidt.

Ansøgningen bliver vurderet af en jury bestående af seks danske og syv europæiske eksperter fra hhv. Europa-Parlamentet, Kommissionen, Rådet og Regionsudvalget.

Til december får Sønderborg svar på en ansøgning om støtte fra EU’s Interreg-midlerne, hvor de tre øvrige sønderjyske kommuner og Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg forlods har givet tilsagn om medfinansiering.