23. april 2012

baoding.jpg

cultural-china.com

Sønderborg-delegation til Kina

 Det handler om erhverv, miljø, uddannelse og kultur, når en delegation på 12 på lørdag, den 21. april, forlader Sønderborg med Kina som mål. Den direkte anledning til besøget er, at Friendship City-aftalen med byen Baoding, som kom i hus sidste efterår, underskrives ved en officiel højtidelighed.

Baoding ligger 150 km syd for Beijing og har det til fælles med Sønderborg, at den er ambitiøs og førende i sit land med hensyn til bestræbelser på klog udnyttelse af energiressourcerne. Begge byer har også stærke traditioner for et tæt samspil med deres virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Baoding er ”stedet” for udvikling/produktion af løsninger til vedvarende energi og -lagring.  Begge byer har stærke lærings- og forskningsmiljøer som understøtter business.

Sønderborgs borgmester, Aase Nyegaard, står i spidsen for delegationen, som allerede på turens anden dag fejrer byernes samarbejde.

Friendship City samarbejdet repræsenterer en stærk gateway til Kina og dermed muligheden for effektivt at knytte stærke bånd mellem byerne, deres virksomheder, deres kulturliv og uddannelsesinstitutioner. For at udnytte begivenheden optimalt, er der åbnet for, at såvel virksomheder som uddannelsesinstitutioner deltager i delegationen.

De efterfølgende dage går turen til Tianjin, hvor Danfoss har sit kinesiske hovedkvarter og også er mål for et besøg, ligesom der også er ophold i Dalian og Beijing. Der er arrangeret besøg på en række virksomheder i alle byer, et par universiteter og skoler, samt møder med repræsentanter fra både det officielle Kina, værtsbyerne, universiteterne og virksomhederne.

Delegationen består af borgmester Aase Nyegaard, byrådsmedlem Erik Lauritzen, teknisk direktør i Sønderborg Kommune, Inge Olsen, journalist Herdis Thomsen, Sønderborg Kommune, direktør Peter Rathje, ProjectZero, direktør Michael Willemar, SET, direktør Torben Esbensen, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S, Eric Messerschmidt fra Det Danske Kulturinstitut, Bjarne Graabech Sørensen, Syddansk Universitet, Hans Lehmann, EUC Syd, Bent Bräuner, EUC Syd, og Jens Schultz, Business College Syd, samt en tolk.