16. juni 2012

QA__program.jpg

Ansøgningen består af to magasiner: Selve ansøgningen og det kunstneriske program.

Klik her for at se ansøgningen                 Klik her for at se programmet
 

Sønderborg 2017's endelige ansøgning er afleveret

Sønderborgs kandidatur, som bærer titlen Fremad mod en Countryside Metropolis, repræsenterer grænsebyens ambition om at skabe en model for, hvordan man kan revitalisere udkantsområder indefra – med kulturen som drivkraft.

Der er gået over fire år, siden det omfangsrige arbejde begyndte, men nu er 2017-sekretariatet i Sønderborg nået i mål. Den endelige ansøgning er nu afleveret i Kulturministeriet. Første ansøgning blev afleveret i september sidste år, og i november afslørede den dansk-europæiske jury, at både Sønderborg og konkurrenten Aarhus gik videre til anden runde.

Mange tidligere kulturhovedstæder har lagt den primære vægt på det rent æstetiske aspekt af kulturen. I Sønderborg er man gået anderledes til værks. Sønderborgs kandidatur fokuserer frem for alt på kulturen som drivkraft i den nødvendige vækstproces, som grænselandet står overfor. Titlen på kandidaturen er Fremad mod en Countryside Metropolis, og den henviser til ambitionen om at fusionere livet i storbyen og livet på landet i en tredje livsform, som rummer det bedste fra begge af disse.

En revitalisering af grænseregionen

Stephan Kleinschmidt er tyskfødt formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Sønderborg Kommune – og den oprindelige initiativtager til kandidaturen. Han udtrykker Sønderborgs vækstambition på denne måde:

”Storbyer skal ikke have monopol på kreativitet, innovation, kulturel diversitet og økonomisk vækst – og det har de heller ikke. Sønderborg og grænseregionen rummer nemlig også alle disse gode kræfter, og kulturhovedstadsprojektet skal hjælpe os med at aktivere dem, så vi kan vise verden vores helt egen, hjemmedyrkede evne til at revitalisere vores egen region.”

Else C. Redzepovic, der er leder af 2017-sekretariatet, supplerer:

”Vores mål er at skabe en vækstmodel for alle regioner med udfordringer, der svarer til dem, vi kæmper med. Med vores kandidatur håber vi, at vi kan inspirere regioner over hele kontinentet til at identificere de særlige kvaliteter, som de kan bruge til at bygge en ny og stærkere udgave af sig selv.”

Et grænsebrydende kandidatur

Kandidaturen og dens ambitioner gælder ikke blot Sønderborg, men hele Sønderjylland-Schleswig – et aspekt som Flensborgs danskfødte borgmester Simon Faber vægter højt:

”Kandidaturen er tværnational helt ind til benet, og det er en af dens helt store styrker. Vi støtter i Flensborg naturligvis op om Sønderborg som vores naboby, men vi støtter lige så meget op om kandidaturen, fordi der er konkrete perspektiver i det for os på den tyske side af grænsen – en forstærkning af det dansk-tyske samarbejde er vejen frem til indfrielsen af grænseregionens vækstpotentiale.”

Om Sønderborg skal være Europæisk Kulturhovedstad, afgøres den 24. august.

 

Præsentation af Sønderborgs kandidatur

 

HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD?

Den Europæiske Kulturhovedstad er et initiativ, der blev søsat af EU i 1985. Athen var den første Europæiske Kulturhovedstad, og fra 2004 har EU hvert år udpeget i udgangspunktet to europæiske kulturhovedstæder blandt unionens medlemslande. I 2017 skal Danmark og Cypern hver især stille med en værtsby, og i Danmark står valget mellem Aarhus og Sønderborg.

Den Europæiske Kulturhovedstad er både en kunstnerisk fejring af den europæiske kulturs rigdom og mangfoldighed og et udviklingsprojekt, hvor kulturen skal bruges til at skabe en langsigtet udvikling af en by og en region.

 

HVORFOR VIL SØNDERBORG VÆRE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD?

Sønderborg, dele af Region Syddanmark og det dansk-tyske grænseland har problemer med Brain-drain, en manglende evne til at tiltrække og fastholde unge, et lavere uddannelsesniveau end landsgennemsnittet, en aldrende befolkning samt en manglende evne til at tiltrække investeringer og kvalificeret arbejdskraft.

Disse markante udfordringer har vi forholdt os aktivt til. Vi har besluttet at skabe en ny virkelighed for vores del af Danmark. Kulturhovedstaden skal først og fremmest ses som et udviklingsprojekt, som handler om at bidrage til, at Region Syddanmark og det nordligste Tyskland sammen udvikler sig fra en grænseregion til en vækstregion. 

Det er i det perspektiv, vi har besluttet at investere i kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Titlen skal komme hele regionen - både nord og syd for grænsen - til gode.  Vi vil markere os som én fælles progressiv og multikulturel region, som er meget mere end et stereotypt billede af Udkantsdanmark. Vi vil revitalisere området til et livskraftigt alternativ til storbyen.

 

VISIONEN: FREMAD MOD EN COUNTRYSIDE METROPOLIS

Sønderborgs kandidatur bærer titlen: ”Fremad mod en Countryside Metropolis”. Countryside Metropolis er et nyt begreb, som vi selv har udviklet, fordi det passer til vores region, dens udfordringer, potentialer og ambitioner.

Countryside Metropolis er en fusionsproces, en dynamisk og fremadrettet sammenblanding af metropolens og landområdets bedste kvaliteter, som skal skabe noget nyt og hidtil ukendt, en ny samfundsstruktur i form af et supplement til storbyens og landets velkendte livsformer.

Vi vil vise, at land og by ikke behøver at være modsætninger, men kan forenes i noget tredje, som er stærkt og vitalt. Storbyen skal ikke længere have monopol på hverken kreativitet, innovation, kulturel mangfoldighed eller økonomisk vækst. Med Countryside Metropolis skal der skabes et forbillede for, hvordan man kan revitalisere Danmarks og resten af Europas gamle landområder og gøre dem til glidende overgange mellem land og by.

Vi vil vise, at fremtiden ikke kun findes i Europas storbyer, men også i de landområder, der ellers er truet på livet. At mangfoldighed ikke blot handler om at integrere et væld af kulturer i en pulserende storby, men også om at sikre livsbetingelserne for Europas mange lokale kulturer og traditioner, kontinentets livsnerve. Og at økonomisk vækst ikke kun kan finde sted med skyskrabere som kulisse, men også med markerne i horisonten.

Udviklingen af fremtidens Countryside Metropolis bygger på ti visioner, der samtidig er ti påstande, som grænselandets kommende Countryside Metropolis skal bevise.

Vi ønsker at bevise, at:

 

 • Den kreative energi kan være lige så stor i tyndt befolkede områder som i storbyer
 • Udkantsområderne i Danmark og Europa kan sætte en ny dagsorden for det kriseramte kontinent
 • Der kan udvikles livskraftige alternativer til storbyen
 • Grænseregioner og udkantsområder skaber merværdi
 • Man kan eksperimentere sig ud af krisen
 • Kreativitet vokser ud af uoverensstemmelse
 • Stærke værdier kan skabe en ny virkelighed
 • Unge også gerne vil bo på landet
 • Grænsenedbrydende fusion af vidensfelter er betingelsen for økonomisk vækst
 • Grænseoverskridende samarbejde styrker Danmark

 

 

DEN KUNSTNERISKE VISION

Det kunstneriske program for Sønderborg2017 er struktureret ud fra visionen om at udvikle en Countryside Metropolis. Konkret kommer programmet til at udfolde sig inden for tre temaområder, som vi betragter som tre broer til fremtiden, og som tre helt afgørende elementer i vores Countryside Metropolis:

”Celebrating”, som handler om at markere og fejre den europæiske kulturs mangfoldighed og rigdom med henblik på at afsløre og fremelske nye potentialer for innovation og kreativitet.

”Confronting”, som handler om at lade noget nyt opstå i konfrontationen mellem forskellige værdisystemer og tankemønstre – kulturelle, nationale, men også forskellige intellektuelle tankemønstre og vidensfelter som f. eks. kunst, politik, økonomi, teknologi og bæredygtighedsprincipper.

”Connecting”, som handler om at skabe nye, dynamiske og fremadrettede forbindelseslinjer mellem ikke alene forskellige kulturer og nationaliteter, men også mellem alle de vidensfelter, som spiller en vigtig rolle i nutidens samfund, men som ofte ligger i en udviklingshæmmende krig med hinanden: Kunst, kultur, teknologi, erhverv, politik, viden og den grønne sektor.

 

SAMARBEJDSPARTNERE

Sønderborg2017 udføres i samarbejde med region Syddanmark og regionens 22 kommuner, samt Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg.

 

VISIONEN I TAL

Sønderborg2017 har opstillet følgende økonomiske, sociale og kulturelle succeskriterier, såfremt Sønderborg udpeges til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

 

Virkninger for ADGANG TIL OG DELTAGELSE I KULTURFORANSTALTNINGER på mellemlang og lang sigt:

 • 35 % øget deltagelse af direkte målgrupper – marginaliserede grupper og ”creative young & gold”
 • 15 % deltagelse af grupper med ingen eller ringe berøringsflade med kultur
 • 20 % større mobilitet til kulturelle aktiviteter inden for området
 • 50 % flere muligheder for kulturel og social deltagelse
 • 2.000 frivillige
 • Flere forbindelser og mere synergi mellem mennesker på tværs af sociale skel
 • 60 % af borgerne i Sønderborg-Sønderjylland-Schleswig føler, at Europæisk Kulturhovedstad er ”deres” projekt (i 2017)
 • 17 % af borgerne ved, hvad der menes med ”kulturel intelligens” og mener, at de har haft mulighed for at udvinde noget af dette gennem Europæisk Kulturhovedstad

 

 Virkninger for ØKONOMI OG TURISME på mellemlang og lang sigt:

 • To millioner flere besøgende i 2017
 • 10 % flere besøgende i hvert af årene 2014-2020
 • De besøgende giver en ekstra indtjening på mere end 1,3 mia. kr. (170 mio. euro) i den regionale økonomi
 • Fremme ved 2018 har 80 % af de besøgende svaret, at de gerne ville vende tilbage til regionen med formålet kulturoplevelser/ferie/fritid
 • 15 % af de besøgende kunne forestille sig at bo i regionen
 • Når Sønderborg gøres mere attraktiv, er flere faglærte villige til at bosætte sig i byen
 • 20 % flere job i den kreative og kulturelle sektor i 2013-2020
 • 5 % flere studerende hvert år på Syddansk Universitet i 2016-2020
 • Forbedret turisme – især kulturturisme

 

 Virkninger for KULTURLIV OG BÆREDYGTIGHED på mellemlang og lang sigt:

 • Ny grobund for kreative industrier i hver anden by i området
 • Flere stærke netværk mellem kulturaktører i regionen, i Danmark og i andre europæiske lande
 • Positive erfaringer med tværnationalt samarbejde blandt kunstnere og kulturaktører, som fører til mere åbenhed og tilgængelighed
 • Øget bevidsthed omkring kunst og kultur blandt 13-25-årige
 • 70 % af de 65-80-årige er bevidste om vigtigheden af at overføre viden på tværs af generationerne
 • EU-støtte og andre offentlige midler og tilskud sætter gang i projekter
 • 15 % flere besøgende på museer, i teatre og til koncerter, kunstudstillinger, litteraturbegivenheder osv. i 2014-2017
 • Nye akademiske muligheder og flere universitets-/PhD-studerende involveret
 • Styrket partnerskab med udenlandske universiteter – udvekslingsstuderende

 

Virkninger for IMAGE OG OPFATTELSE på mellemlang og lang sigt:

 • 60 % af borgerne mener, at Europæisk Kulturhovedstad gør en forskel i Sønderborg
 • 60 % af de 13-20-årige overvejer at vende tilbage efter endt studium andre steder
 • 50 % af de 13-25-årige opfatter ”provinsielt” som et plusord
 • 50 % af de studerende på Syddansk Universitet overvejer at blive i området, hvis de kan finde et arbejde
 • Nationale undersøgelser viser, at Sønderborg/Sønderjylland ikke længere betragtes som et udkantsområde, men som en enhed med Schleswig-Holstein
 • I mediedækningen tales der ikke længere om Sønderjylland, men – i forbindelse med Schleswig – snarere om Sønderjylland-Schleswig
 • Forbedret international profil for byen/regionen

 

Virkninger for FORVALTNING OG GENNEMFØRELSE på mellemlang og lang sigt:

 • 60 % af indbyggerne i Sønderborg mener, at Europæisk Kulturhovedstad har givet folk mere stolthed, glæde, social samhørighed og optimisme
 • En bedre infrastruktur og bedre institutioner fremmer livskvaliteten (kultur, sport, fritid, videnskab og nyskabelse)
 • Forbedret synergi med andre EU-projekter og -programmer
 • Forbedret kulturel intelligens (evne til at udforske mentale og fysiske grænser – global tankegang)
 • Indflydelse på kulturpolitikken i Danmark og Europa
 • Forbedret forvaltning af den kulturelle scene
 • Klar europæisk/global dimension i politik og kultur i Sønderborg – Sønderjylland-Schleswig

Læs ansøgningen som pdf - klik HER

Læs programmet som pdf - klik HER