1. marts 2011

SIMON FABER: SAMARBEJDSKLIMA OPSTÅET PÅ TI ÅR - NU RYKKER GRÆNSELANDET!

På bare ti år er man blevet helt moden til styrket samarbejde henover den dansk-tyske grænse, lyder det fra Flensborgs overborgmester Simon Faber, som taler varmt for Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig som Europæisk Kulturhovedstad 2017. Region Syddanmark ser en chance for at synliggøre potentialet i grænsesamarbejdet og få det bredt ud.

simon_Faber_pressemde_25.2_Kulturhovedstad_01_mini_panel.jpg
Grænseforeningens stue dannede ramme om pressebriefingen. I panelet fra venstre Simon Faber, overborgmester i Flensborg; Stephan Kleinschmidt, formand for kultur- og erhvervsudvalget i Sønderborg; Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand for Danfoss; projektmanager Else Christensen Redzepovic; Tage Petersen, viceborgmester i Sønderborg, og Lasse Krull fra Region Syddanmark. FOTO PER GUDMANN
Simon_Faber_pressemde_25.2_TRAPPE.jpg

- Dette kunne ikke have fundet sted for bare ti år siden. Der er kommet en helt anden opbakning til at samarbejde over grænsen. Jeg kan mærke det på den tyske side, hvor også erhvervslivet er optaget af at samarbejde med den danske side.

Det sagde Flensborgs overborgmester, Simon Faber, da han forleden sad foran et pænt udsnit af den danske "verdenspresse". Det var ved en pressebriefing, som 2017 Sekretariatet i Sønderborg havde arrangeret i Grænseforeningens lokaler i København. Lidt senere på dagen holdt Kulturministeriet orientering for de byer, der vil stille op til at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017, hvilket er Aarhus og Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig.

Simon Faber uddybede:

- Vi har også fået et andet tidsbillede i Danmark. Det er vendt på ti år, hvor der er opstået en begejstring for Berlin og en mere positiv stemning overfor Tyskland, som også giver inspiration på det økonomiske område. Der er meget at komme efter i vores region. Den udgør jo en snitflade mellem Centraleuropa og Norden, og vi har at gøre med to samfundsmodeller, som er nogle af de mest velfungerende globalt set. Det giver synergi, og vi kan lære meget af hinanden. Grænselandet rykker i øjeblikket!

Mindretals-konflikter tæt på

Flensborg-borgmesteren, der har gået på byens danske skoler og er knyttet til det danske mindretal, mindede om, at Flensborg har et forskningscenter i mindretal:

- Det er jo meget mere end historien om, hvordan vi selv har fundet ud af det. Der er konfliktflader så tæt på som i Belgien. Andre kan lære om, hvordan man kommer videre. Det er en fantastisk chance - ikke bare for os, men for Europa som helhed.

Udviklingsprojekt for regionen

Også Lasse Krull, der er formand for udvalget Regional Udvikling i Region Syddanmark, var mødt frem for at vise sin støtte til kandidaturen:

- Vi forventer os meget af samarbejdet. Det her er jo meget mere end et kulturprojekt - det er et udviklingsprojekt. Vi arbejder meget hårdt for at få det grænseoverskridende samarbejde bredt ud i hele regionen, og dette er en kærkommen lejlighed til at styrke det arbejde. Det er med til at skabe en fælles identitet og vise omverdenen, at der er et kæmpe potentiale i området.

- Med projektet kan vi også sætte fokus på samarbejdet mellem kultur- og erhvervsliv. Det behøver ikke at være hinandens modsætninger - tværtimod er der store perspektiver indenfor turisme og oplevelsesøkonomi. Derfor ser jeg med stor fortrøstning på, at investeringen i kulturhovedstaden vil tjene sig ind igen. Derfor er vi med hele vejen, også når vi snakker økonomi - skulle det lykkes for os at komme videre.

Sønderborg vinder!

Det er Sønderborgs viceborgmester, Tage Petersen (V), ikke i tvivl om:

- Vi tror fuldt og fast på, at vi kan slå Aarhus. Vi vil arbejde benhårdt på det, så beklager Aarhus: I er landets næststørste by, og I vil også blive nummer to i denne sammenhæng.