20. august 2012

 

Schengen_-_talere_482.jpg

Der blev tanket op med baggrundsviden om Schengen-aftalen, og mødet sluttede med debat. Foto: Bettina Johannsen Soto

 

Schengen-aftalen blev drøftet i S2017-shoppen

Hvad betyder Schengen-aftalen og de åbne grænser for Europa?
Det spørgsmål var sat på dagsordenen forleden i S2017-shoppen i Sønderborg ved det tredje We Are Europe-arrangement, som arrangeres af Nicolae Balc, der er studerende på SDU, rumæner og tilknyttet kulturhovedstadsprojektets internationale team.

Denne gang var taleren en portugisisk europæer, nemlig Martin Guillermo. Han er generalsekretær for foreningen af europæiske grænseregioner, AEBR, en forening, der har eksisteret i mere end 40 år, og som nu intensiverer sin indsats på kulturområdet - blandt andet gennem samarbejde med europæiske kulturhovedstæder og kandidater til titlen.

Ikke overraskende er Guillermo en stor tilhænger af Schengen-samarbejdet, som gør livet nemmere for befolkninger i grænseområder, for eksempel når de bor i det ene land og har deres arbejde i det andet. Faktisk var det først i 1914,som følge af Første Verdenskrig, at der blev indført grænsekontrol i Europa, mindede Guillermo om.

 

Danmark som stopklods

På generalsekretærens liste over stopklodser i Schengen-samarbejdet står den danske regerings beslutning i foråret 2011 om at genindføre den permanente toldkontrol ved de danske grænser. I mellemtiden har der været regeringsskifte, og toldkontrollen bliver ikke længere gennemført.
- Men mens den stod på, blev der opdaget mange tilfælde af kriminalitet – både narko og menneskesmugling, fremførte en af de fremmødte, da mødet blev rundet af med fri debat:
- Tolderne er gode til at se, når folk ikke har rent mel i posen. Så grænsen er et godt sted at fange sådan nogle, lød det videre.
Guillermo pegede på, at den type kriminalitet ofte kommer fra lande uden for EU, og at den har økonomiske årsager. Derfor er det strategisk samarbejde mellem EU-landene, der skal til for at bekæmpe den:
- Jeg tror også, at medierne puster unødvendigt til frygten for kriminalitet, der kommer ind over grænserne, sagde han.

 

Mangfoldigheden er en fordel

Ifølge generalsekretæren er fordelene ved de åbne grænser under alle omstændigheder større, og det er ikke det samme som at gøre alle folk ens – tværtimod skal Europa være endnu bedre til at udnytte sin indbyggede mangfoldighed, mener han – især i denne tidsalder, hvor en stor del af den økonomiske magt overtages af Asien og andre verdensdele.

- I foreningen af europæiske grænseregioner har vi hidtil ikke beskæftiget os så meget med kultur, men det vil vi til at gøre. I alle grænseområder sker der udvikling på kulturområdet hver eneste dag. Kultur er ofte det område, hvor samarbejdet først opstår. Kultur er med til at nedbryde psykologiske grænser, og de findes i høj grad stadig i Europa. Også sproget er en barriere. Derfor gælder det om at få samarbejde i gang inden for kultur og uddannelse.

 

FAKTA:

Schengen-samarbejdet bygger på Schengen-traktaten, der blev indgået mellem 1985 og 1990 og som havde til formål at nedlægge europæiske grænseposter og fjerne grænsekontrollen inden for Schengen-området samt harmonisere eksterne grænsekontroller.
Traktaten blev oprindeligt indgået af fem EF-lande (Belgien, Frankrig, Holland, Luxembourg og Vesttyskland). Den 19. juni 1990 undertegnede de samme lande en aftale mere, Schengen-konventionen. Danmark har siden 25. marts 2001 deltaget i samarbejdet.
Den danske regering besluttede 11. maj 2011 at genindføre en permanent toldkontrol af de danske grænser. Denne aftale blev dog ikke realiseret efter regeringsskiftet i 2011.
Flere lande har sluttet sig til traktaten i løbet af de seneste år. For tiden er der 25 Schengen-lande, alle i Europa.
Kilde Wikipedia

 

Schengen_-_unge_damer_350.jpg

Mange internationle studerende fra både Sønderborg
og Flensburg var mødt frem.

 

Schengen_-_cathrinesminde-direktr_350.jpg

I 2017-shoppen er alle velkomne. Her kan man
orientere sig om S2017 og studere ansøgningen
ligesom mødedeltagerne her.