7. marts 2013

EA_Euler_482.jpg

- Når man ser på, hvordan den generelle befolkningsudvikling udfordrer vores region, skal vi være meget opmærksomme på at beholde og udvikle vores potentialer. Måske skal vi tænke på at hente den højtuddannede arbejdskraft fra andre dele af Europa og verden. Det er vigtigt, at regeringerne i vores lande beskæftiger sig med den udvikling, og her skal uddannelse vægtes højt, sagde Dr. Hartmut Euler fra ministeriet for teknologi og miljø i delstaten Schleswig-Holstein. 
Foto: Rasmus Toft Duus

 

Samarbejdet mellem universiteter i Den Dansk-Tyske Region styrkes og synliggøres

Nu bliver der sat turbo på indsatsen for at udnytte potentialerne i samarbejdet mellem universiteter og uddannelsesinstitutioner på tværs af den dansk-tyske grænse. Det sker gennem projektet Emerging Attraction, som torsdag præsenterede tre delprojekter ved et seminar på Alsion i Sønderborg.

For projektet er det også et overordnet mål at øge samarbejdet mellem universiteterne og virksomhederne – et samarbejde som allerede står stærkt – ikke mindst gennem Mads Clausen Instituttet på Syddansk Universitet i Sønderborg.

Endelig er det målet med et af delprojekterne, at potentielle studerende, forskere og højtuddannet arbejdskraft i højere grad skal få øje på de gode muligheder, der findes på virksomhederne og universiteterne i grænseområdet – dels i kraft af samarbejdet imellem universiteterne og dels igennem universiteternes tætte samarbejde med virksomhederne.

- Vi har en central og smuk region med en høj koncentration af industri og uddannelser. Her er meget potentiale, men her er også udfordringer: Først og fremmest at virksomhederne har svært ved at tiltrække den nødvendige højtuddannede arbejdskraft, sagde Horst Günter Ruhbahn ved præsentationen. Han er leder af Mads Clausen Instituttet, der er en af initiativtagerne til projektet sammen med Institut for Grænseregionsforskning, SDU, Fachhochschule Flensburg, Industri- og Handelskammeret i Flensburg og Universität Flensburg, som er lead partner.

De tre delprojekter er følgende:

  • En markedsføringsindsats overfor universiteter nationalt og internationalt og overfor studerende på de adgangsgivende uddannelser, altså gymnasieniveauet.
  • En række såkaldte iVærksteder, som går på tværs af grænsen, og som skal forbedre samarbejdet mellem universiteterne og virksomhederne
  • En transnational Ph.d.-forskerskole med forskning i, hvordan der kan oprettes såkaldte clusters på tværs af grænsen – altså knudepunkter for specialiseret udvikling, hvor særligt mekatronik og energieffektivitet står på dagsordenen for projektets arbejde.

Ved seminaret var der også indlæg af blandt andre Tysklands ambassadør i Danmark, Michael Zenner, Dr. Hartmut Euler fra ministeriet for teknologi og miljø i delstaten Schleswig-Holstein og af prorektor for Syddansk Universitet Bjarne Graabech Sørensen:

- Samarbejdet mellem universiteterne på tværs af grænsen begyndte for mere end 20 år siden og er intensiveret – i de seneste år også på forskningsområdet, og vi vil gerne styrke det endnu mere. Men det er ikke kendt uden for vores eget område. I en region som denne er det nødvendigt konstant at gøre opmærksom på de muligheder, som samarbejdet over grænsen og samarbejdet med virksomhederne giver, sagde Graabech Sørensen.

Projektet Emerging Attraction støttes gennem Interreg4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.-programmet og af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Læs evt. mere om det HER