11. juli 2012

 AEBR_Guillermo_220.jpg

S2017 går sammen med andre grænseområder

Kulturelle aktiviteter kan bryde grænser. Det er erfaringen i organisationen for europæiske grænseregioner, AEBR, som Sønderborg nu styrker samarbejdet med. Organisationens generalsekretær, Martin Guillermo Ramirez, kommer til Sønderborg for at fortælle om dette ved et S2017 We Are Europe-arrangement i august.

En delegation for Sønderborg med Sønderjylland-Schleswigs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017 mødtes i Bruxelles med Martin Guillermo.
- Vores erfaring er, at kulturelle aktiviteter nedbryder grænser – på tværs af lande, sprog og psykologiske barrierer. Derfor kan jeg i høj grad bifalde det initiativ, Sønderborg har taget ved at kandidere til at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017, netop med kulturen som det, der kan bygge bro over grænserne, siger Guillermo, hvis organisation, Association of European Border Regions, AEBR, har 100 ud af 200 grænseregioner i Europa som medlemmer og har kontor i Gronau i Tyskland.

Igennem de seneste århundreder har grænserne flyttet sig utallige gange i Europa, hvilket har skabt konflikter mellem mindretal og flertal. I AEBR deler grænseområderne viden og leder efter løsninger.
- Trods mange år med fred i Europa og bedre kommunikation er der brug for yderligere dialog på tværs af grænserne og for udveksling af gode erfaringer (best practice). Og her er en kandidatur og et værtskab for en kulturhovedstad et rigtig godt middel. Også fordi det giver en økonomisk styrke, som ellers ofte er et problem i forhold til at realisere grænseoverskridende aktiviteter, siger  generalsekretæren, der kommer fra Portugal.
Han ser især kulturen som en murbrækker i forhold til psykologiske barrierer, og for at definere problemstillingerne yderligere vil organisationen ved et møde 8. og 9. november i Berlin forsøge at sætte gang i et nyt netværk mellem byer, der er eller har været ansøgere til Europæisk Kulturhovedstad. Her er det planen, at Sønderborg2017 skal være blandt indlægsholderne.
Inden da vil Martin Guillermo dukke op i Sønderjylland-Schleswig. I august vil han medvirke i et S2017 We Are Europe-arrangement i Sønderborg. Tid og sted oplyses senere her på denne hjemmeside.

Se mere om AEBR HER

Læs også:

Europæiske grænseområder har fælles udfordringer