22. august 2012

logo_landtag_neu_WebS2017.jpg

Regeringen i Kiel går ind i S2017 med to mio. euro

Regeringen i den tyske delstat Schleswig-Holstein har fastslået, at den støtter Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig som grænseoverskridende Europæisk Kulturhovedstad i 2017 med to millioner euro.

- Det er meget glædeligt, at vi også syd for grænsen oplever en overvældende opbakning til vores vision. Delstatsregeringens håndslag om støtte varmer utrolig meget og giver os flere vitaminer at arbejde med, både mentalt og økonomisk. Den understreger også betydningen af vores kandidatur som løftestang for vækst og udvikling i hele regionen nord og syd for grænsen. Det er en forpligtelse, vi har taget på os, og det gør virkelig godt at opleve, at også delstatsregeringen i Kiel støtter op om den, siger borgmester i Sønderborg, Aase Nyegaard.

I hensigtserklæringen fra Kiel med ministerpræsident Torsten Albig og kulturminister Anke Spoorendonk som afsendere hedder det bl.a., at delstatsregeringen er sig sit ansvar bevidst og derfor er interesseret i at udbygge de tætte kulturelle samarbejdsrelationer med partnere i Syddanmark og Sønderjylland i en fælles kulturregion.

Det hedder videre, at forbundslandet Slesvig-Holsten vil udarbejde et koncept, hvorefter der i årene fra 2013 til 2018 ydes penge og personaleydelser til en værdi af to mio. euro til støtte og udbygning af allerede eksisterende og nye organisationer og netværk i Schlewig-Holstein med danske partnere.

Tidligere har Stadt Flensburg med en mio. euro samt amterne Nordfriesland og Schleswig-Flensburg med hver 400.000 euro bidraget væsentligt til S2017-kulturhovedstads-satsningen.

Af brevet fremgår til sidst, at regeringen i Kiel også vil bestræbe sig på, sammen med Sønderborg Kommune, at sikre støtte til Sønderborg2017 fra den tyske forbundsregering i Berlin.