12. juli 2012

Nico_We_are_Europe_482.jpg

Foto: Bo Bach Jensen

 

Professorer:
EU mangler borgernes engagement og tillid

Borgerne skal engagere sig mere i EU, men det kræver, at der kommer mere gang i den offentlige debat om EU-spørgsmål, og at borgerne får mere indflydelse, mener en professor. En anden professor peger på, at i de EU-lande, som lider mest i finanskrisen, bliver tilliden til demokratiet lige nu svækket, og der dannes grobund for ekstremisme, mens andre lande tilsyneladende klarer sig ud af krisen med økonomiske reformer. Og det sidste er en nyskabelse i forhold til den barske økonomiske krise, der ligeledes ramte store dele af verden i 1929/1930.   

Professorerne er henholdsvis Dr. Hauke Brunkhorst fra Flensburg Universitet og Dr. Gerhard Besier fra Techniche Universität Dresden. Begge talte ved det seneste S2017-folkemøde We are Europe i Sønderborg. Mødet var nummer to i en række, arrangeret af Nicolae Balc, der er studerende på Syddansk Universitet i Sønderborg, fra Rumænien og med i teamet, der arbejder på at gøre Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig til Europæisk Kulturhovedstad i 2017.

Til mødet, der begyndte på Rønhave Plads og senere på grund af regndryp trak ind i S2017-shoppen lige ved siden af, var omkring 70 borgere mødt frem. En stor del var studerende og undervisere fra universitetet, som med stort engagement deltog i debatten.

Dr Hauke Brunkhorst provokerede veloplagt:
- EU er alt for teknokratisk og uden folkelig opbakning. Der sidder en lille elite og træffer - som den selv ser det - nødvendige beslutninger, og gennemfører disse, uanset om befolkningerne er enige eller ej. Nye forfatninger og traktater bliver gennemført, selv om borgerne stemmer nej, de få gange forslagene overhovedet kommer til afstemning. Der bliver bare flyttet tre kommaer, og så ryger de til afstemning igen, indtil folk bliver trætte og ikke gider stemme mere.

 

Uopdaget mulighed for indflydelse

Det er dog muligt for borgerne at få indflydelse, mener professor Brunkhorst: Europa-Parlamentet har faktisk ret stor indflydelse på EU-politikken, eftersom alle forslag fra kommission og ministerråd skal behandles og godkendes af de folkevalgte i Parlamentet. Der er bare ingen, der har opdaget dette. Og det hænger sammen med den fraværende offentlige debat om EU og EU-spørgsmål. 

- Men hvordan får vi sat gang i borgernes involvering i EU? Ville det være skridt på vejen, hvis EU´s præsident blev valgt direkte af borgerne i EU, spurgte en folkemødedeltager. 

- Det vil helt sikkert kunne skabe et større folkeligt engagement i EU-anliggender. Alternativt kunne hun vælges af EU-parlamentet. Begge dele er langt at foretrække frem for den nuværende teknokratiske procedure, hvor præsidenten, nu Herman Van Rompuy, er udpeget af stats- og regeringscheferne. Den eneste vej frem er at befolkningerne engagerer sig og begynder at tage EU alvorligt, svarede Hauke Brunkhorst.

 

Grobund for ekstremisme

Professor Dr. Besier tog udgangspunkt i en sammenligning mellem den nuværende globale krise og den dramatiske krise i 1929/1930 – også kaldet Den Store Depression.

Dengang som nu var velstanden i den rigeste del af befolkningen vokset betydeligt, og den ophobede rigdom blev – dengang som nu - investeret spekulativt i handel. Og tilsvarende var det da regeringen (USA’s), der tilskyndede til denne form for handel i håb om at holde balancen i nationalbudgettet. Det nye i forhold til dengang er reaktionerne fra regeringerne. Efter 2008 har de stærkeste europæiske lande klaret at genstarte og stabilisere deres økonomi, mens andre er kommet i en situation, hvor de har ophobet en enorm udlandsgæld, som har krævet assistance udefra. De mest udsatte lande, såsom Grækenland, har oplevet en stigende tilslutning til ekstreme bevægelser fra borgere, der har mistet tiltroen til demokratiets evne til at løse problemer, der er skabt af markedskræfterne – ligesom det skete i 1920’erne.

 

Næste We are Europe er om Schengen

Efter besøget af de to professorer fra Tyskland har S2017 fået mod på flere We are Europe-arrangementer. Det næste vil blive holdt i forbindelse med en ti dage lang, international Peace & Tolerance Camp med cirka 20 unge, som Sønderborg Student Foundation er vært for fra 15. til 25. august. Her vil der blive indlæg ved Martin Guillermo Ramirez, generalsekretæren i Association of European Border Regions, AEBR (organisationen for europæiske grænseregioner). Han vil dertil give et indlæg ved et åbent We are Europe-arrangement i S2017-Shoppen på Perlegade i Sønderborg torsdag 16. august kl. 17. Det kommer til at handle om Schengen-aftalen.

 

Nico_We_are_Europe_250.jpg

Dr. Hauke Brunkhorst fra Flensburg Universitet
Foto: Bo Bach Jensen

 

Nico_we_are_europe_Nico_350.jpg

Denne gang blev We are Europe holdt i det fri - på Rønhave Plads.
Foto Bo Bach Jensen

 

Nico_We_are_Europe_kage_350.jpg

Der hører kage til et We are Europe-arrangement...

 

Nico_We_are_Europe_musik.jpg

...og hvis man er heldig også musik. Her Brian O'Driscoll
Fotos: Bo Bach Jensen

 

 

Nico_Vortrag_Sonderborg_250__Juni_2012_0091.jpg

Nicolae Balc fra S2017 og Dr. Gerhard Besier fra Techniche Universität Dresden efter debatarrangementet var rykket ind i S2017-shoppen