24. september 2012

kunstskoleplakat350.jpg

Parterne mødes for at organisere kultursamarbejdet

Fredag den 28. september er der møde mellem de sønderjyske kommuner, kommunerne syd for grænsen, Region Syddanmark og delstatsregeringen i Kiel. Formålet med mødet er at finde fælles fodslag i det fremtidige arbejde med kultursatsningen S2017. På mødet bliver der givet en orientering om resultaterne af et møde, som Sønderborg Kommune har haft med Aarhus Kommune om samarbejdsmuligheder frem mod 2017 i Aarhus.

Inden længe fremlægger den internationale jury sin rapport om valget af Aarhus som Danmarks Kulturhovedstad i 2017. Rapporten vil blive drøftet på mødet, og det ventes, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til organisering af parternes samarbejde på kulturområdet. Den 6. november er der planlagt et nyt møde, hvor alle kommuner i Region Syddanmark inviteres til at deltage i et udvidet regionalt kultursamarbejde.