15. august 2012

EU-flag_in_front_of_Alsion1_Concrete5.jpg

Nyt S2017-folkemøde om EU og Schengen-samarbejdet

Generalsekretæren for den europæiske organisation for grænseregioner er gæstetaler ved det tredje "We are Europe"-folkemøde om EU-spørgsmål, som foregår torsdag 16. august. Det er igen Nicolae Balc fra S2017-teamet, der er initiativtager til mødet, der finder igen sted i 2017-Shoppen ved Rønhave Plads i Sønderborg kl. 17 – 18.

Emnet for det tredje folkemøde er Schengen-aftalen om åbne grænser mellem Schengen-landene. Danmark tilsluttede sig Schengen-aftalen  i 2001. I maj 2011 besluttede den daværende regering at genindføre toldkontrol ved de danske grænser.

Det vakte stor opmærksomhed i de øvrige Schengen-lande, og især i Tyskland var der kraftig kritik af den danske enegang. Den nye regering har valgt ikke at genindføre toldkontrollen. Guillermo Ramirez, der er generalsekretær for foreningen af europæiske grænseregioner, Association of European Border Regions, AEBR,holder et oplæg og deltager i den efterfølgende debat.
- Vores erfaring er, at kulturelle aktiviteter nedbryder grænser – på tværs af lande, sprog og mentale barrierer. Derfor bifalder jeg i høj grad Sønderborgs initiativ til at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017 med fokus på kultur over grænser, siger Guillermo Ramirez.

Nicolae Balc håber, at mange borgere møder op og deltager i diskussionen. Det er gratis. 
- Til det første folkemøde kom der 30, til det andet 70, så hvis det fortsætter på den måde, så kommer der 140 denne gang, siger Nicolae med et smil.
- Den europæiske dimension og det europæiske samarbejde er meget vigtig for Europas fremtid. Derfor er jeg selvfølgelig glad for den store interesse, der er for EU-folkemøderne. Sønderborg er ved at blive et europæisk mødested for unge engagerede mennesker fra hele Europa. Det gælder NEATA – teaterfestivalen med deltagere fra mange europæiske lande og en ti dage lang international Peace and Tolerance Camp for 20 unge fra hele Europa, der afholdes fra den 15. – 25. august med Sønderborg Student Foundation som vært, siger Nicolae Balc.