29. februar 2012

Kulturminister: Kunst og kultur skal med på bundlinjen

Virksomhederne har efterhånden forstået, at der på bundlinjen foruden det økonomiske også er værdi i det miljømæssige og det sociale. Det næste er, at forholdet til kunst og kultur også spiller ind. Det slog kulturminister Uffe Elbæk, R, fast forleden på en konference om, hvordan erhvervslivet kan skabe vækst og innovation gennem samarbejde med kunstnere. Her deltog Sønderborg2017 for at samle ideer og kontakter til at inspirere regionens erhvervsliv til at blive centrale aktører i kulturhovedstaden - og ikke bare som traditionelle sponsorer, men som partnere, der indbygger kulturen i deres egen organisation.

Konferencen, som var arrangeret i samarbejde med Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, markerede afslutningen på projektet Kunstgreb, hvor professionelle kunstnere har uddannet sig til innovatører i erhvervslivet. Det er samtidig et forskningsprojekt ledet af filosof Ole Fogh Kirkeby, der er professor på CBS.

kulturminister_web460pix.jpg

Se mulighederne i krisen!
Kulturministeren mindedes sin ungdom i Aarhus, da han var med i Frontløberne. Det var i begyndelsen af 80’erne, da ungdomsarbejdsløsheden var tårnhøj, men sociallovgivningen til gengæld stadig tillod eksperimenter. Senere var han med til at starte Kaospiloterne.

- Og det her lugter lidt af det, mente ministeren, som opfordrer til at se mulighederne i krisen:

- De økonomiske og politiske problemer i Europa og verden er også en kulturel krise, Hvordan skal vi rumme hinanden? Markedet, det offentlige og hele det frivillige samfund skal finde nye måder at samarbejde på. Det gode er, at vi har gjort det før. Vi fandt nogle smarte modeller, såsom andelsbevægelsen, da vi skulle fra landbrugssamfundet over i industrisamfundet. Nu skal vi genopfinde os selv som samfund, og derfor er denne konference vigtig.

Selv Kina satser på kulturen

Ministeren mener, at kultur og kunst er mere vigtigt end nogensinde.

- Sydeuropa har store udfordringer med kæmpe ungdomsarbejdsløshed. De problemer vil også lande i Nordeuropa.  Allerede nu bliver det kigget meget på bundlinjen, og mange vil gerne holde igen på de bløde områder. Men kulturen spiller en særlig rolle i forhold til at skabe opdrift og nye løsninger, der kan give arbejdspladser.

Ministeren påpeger, at den kreative industri er et af de få områder, hvor der faktisk er positive væksttal i Danmark.  Selv i Kina har man indset behovet for den kreative udvikling og har opgraderet kulturområdet voldsomt i femårsplanen. Kina har i mange år været stærk i produktion, men oplever nu, at den flytter til lande som Afrika. Derfor bliver det enorme land nødt til at styrke produktudviklingen og den kritiske tilgang i det hele taget. Det kræver kulturelle kompetencer. Ifølge ministeren er det den samme diskussion alle steder i verden.

Uffe Elbæk opfordrer til at sætte skub i udviklingen af parametre, som kan måle værdien af det kreative og kunstneriske input i virksomhederne. Det er nødvendigt for at trænge igennem hos erhvervslivet og hos politikere. Forståelsen er dog voksende på begge sider, mener ministeren, der til slut fik følgende sat på plads:

- I sidste årti sagde vi: Kultur og erhverv, her i 10’erne hedder det: Kultur er erhverv.

Om kreative erhverv og øvrige erhverv

”De kreative erhverv udgør en vækstmotor for den danske økonomi. De skaber både nye virksomheder og arbejdspladser. Men vi skal også udnytte den afsmittende effekt, de kreative erhverv kan have på andre erhverv. Flere danske virksomheder skal skille sig ud med produkter med historie, æstetik og identitet, som giver forbrugeren oplevelser. Her ligger en vigtig del af fremtidens vækst”, Finn Lauritzen, Erhvervsstyrelsen

Oplevelsesøkonomien i Danmark

•Oplevelseserhvervene udgjorde i 2008 11,8 pct. af værditilvæksten i Danmark eller i alt 108 mia. kr. Det er mere end otte gange så meget som det samlede bidrag fra landbrug, gartneri og skovbrug. 
•Oplevelseserhvervene stod i 2008 for 7,6 pct. af den samlede beskæftigelse med en årlig vækst på 1,1 pct. i 2000-2008. Øvrige erhverv havde i samme periode en årlig vækst i beskæftigelsen på 0,6 pct.
•I perioden 2005 til 2008 er oplevelseserhvervenes andel af værditilvæksten steget i forhold til hele erhvervslivet.
•I 2008 var 15 pct. af alle danske virksomheder inden for oplevelseserhvervene og mere end 21 pct. af de nye danske virksomheder startede op i oplevelseserhvervene.
•Omkring hver femte af alle vækstvirksomheder og nye vækstvirksomheder i Danmark var at finde i oplevelseserhvervene.
•De mest højproduktive virksomheder i 2008 har ansat flere kreativt uddannede og har flere kreative jobfunktioner end de øvrige virksomheder.


Oplevelsesøkonomien i udlandet

•I Europa udgør de kreative erhverv 3,3 pct. af EU’s økonomi og 3 pct. af beskæftigelsen - sidstnævnte med en årlig stigning på 3,5 pct. i 2000-2010. Det øvrige erhvervsliv i EU opnåede en samlet vækst i beskæftigelsen på 1,0 pct. i samme periode.
•I Storbritannien er arbejdspladserne i de kreative erhverv vokset dobbelt så hurtigt, som i det øvrige erhvervsliv.
•På verdensplan havde den globale eksport af kreative produkter og tjenesteydelser i perioden 2002-2008 en gennemsnitlig årlig vækst på 14 pct. FN definerer desuden den kreative sektor, som et af verdens mest dynamiske sektorer. 
Vækst via Oplevelser 2011, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi.

Læs også Kunstnere giver succesoplevelser i virksomheder