25. maj 2011

KULTURHOVEDSTADEN LØFTEDE MODET I RIDDERSALEN

Vi skal lære at prale lidt mere og ikke være så beskedne, konkluderede en af deltagerne i Venstres konference på Sønderborg Slot om Sønderborg med Sønderjylland-Schleswigs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

- Jeg er overbevist om, at vi kan slå Aarhus. Vi har et helstøbt grundlag med grænselandets historie fra at være fjender til at blive naboer og nu venner.

Med disse ord bød Ellen Trane Nørby mandag aften velkommen til en konference om Sønderborg med Sønderjylland-Schleswigs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad i 2017. En konference, hun som folketingsmedlem og politisk ordfører for Venstre, valgt i Sønderborg-kredsen, havde arrangeret sammen med Venstres Europaudvalg i Sønderjylland. Denne i Sønderborg og en tilsvarende for nogle uger siden i Tønder.

- Hvis vi vil have området til at stå stærkt, er vi nødt til at samarbejde. Vi skal ikke kun bruge kulturhovedstaden til at løfte projekter i hver enkelt by, og vi skal ikke bare fejre et enkelt år. Vi skal løfte hele det kulturelle felt i grænseområdet, sagde hun og nævne kulturbyåret i København i 1996, der ikke blev modtaget ukritisk, men som trods alt satte gang i store byrenoveringsprojekter og fik en henslumret by til igen at definere sig som metropol.

V-konference__velkomst.jpg
Ellen Trane Nørby fortalte i sin velkomst, at alle syd- og sønderjyske folketingsmedlemmer på tværs af partierne arbejder på at udbrede kendskabet til Sønderborg med Sønderjylland-Schleswigs kandidatur til kulturhovedstad. - Og jeg vil opfordre alle til at pippe om det med med de næb og stemmer, vi nu har, sagde hun. De øvrige i panelet var fra venstre Stephan Kleinschmidt, formand for kultur- og erhvervsudvalget i Sønderborg, Karsten Eskildsen fra Syddansk Universitet, ordstyrer advokat Thorbjørn Philippsen og Flensborgs overborgmester, Simon Faber. Foto: Chris Holst Preuss, VU

Et projekt for alle

- Alle syd- og sønderjyske folketingsmedlemmer på tværs af partierne arbejder på at udbrede kendskabet til kandidaturen her. Vi skal alle pippe om det med med de næb og stemmer, vi nu har, opfordrede Ellen Trane Nørby de cirka 80 fremmødte og understregede, at det er et projekt, der involverer alle - også for eksempel foreninger som Nydamselskabet og Nordalsfestivalen.

Den lille kan vinde 

Faktisk er det ikke nødvendigvis en fordel at være en stor by. Det handler om at være den, der tænker mest originalt og kan gøre den største forskel. At blive valgt til kulturhovedstad er altså ikke et spørgsmål om at have flest kulturaktiviteter eller store kulturinstitutioner.

Det understregede Karsten Eskildsen fra Institut for Miljø og Erhvervsøkonomi på Syddansk Universitet. Han har for en håndfuld år siden udarbejdet en rapport for Esbjerg Kommune, som dengang overvejede at gå efter kulturhovedstads-titlen. Rapporten går ind i erfaringerne fra en række tidligere kulturhovedstæder. Fænomenet har mere end 25 år på bagen - dog i variende former, og der har været lavet forkellige undersøgelser.

Løfter kompetencerne

- Betaler det sig? Ja, det gør det - nok, fastslog Karsten Eskildsen.

Pengene kommer tilbage, men det er meget forskelligt fra sted til sted. En stor rapport om Liverpool, der var kulturhovedsted i 2008, viste dog, at hver euro investeret generede en omsætning på syv-otte euro - blandt andet i kraft af en stigning i antallet af overnatninger på 30 procent.

Alle rapporter er dog enige om én ting. Kan man ikke være sikker på det økonomiske overskud, så giver det under alle omstændigheder området et kompetenceløft på længere sigt.

- Det er et af de centrale punkter for EU, at man skal definere, hvilke virkninger man vil opnå - også længere frem end i 2017. Og det er afgørende, at byen og området kan skærpe sin profil og identitet, sagde Karsten Eskildsen.

Dette aspekt lægger også Flensborgs overborgmester, Simon Faber, stor vægt på:

- Ja, det til give et kompetenceløft, sammen kan vi nå en kritisk masse og synliggøre, at vi har meget at byde på, mens vi vil stå dårligt som mindre byer alene. Især hvis museer og andre institutioner tænker: Det kan vi alligevel ikke - eller: Vi er så fantastiske, vi behøver ikke at måle os mod andre. Vi kan mere end det, og vi skal selvfølgelig arbejde hen mod en kvalitet, som vil få folk også i hovedstæderne til at vågne op.

Tillid ingen selvfølge

Simon Faber påpegede også, at tilliden, der nu er opstået i samarbejdet tværs over grænsen, ikke skal tages som en selvfølge:

- Vi taler så meget om fredelig sameksistens, men det er ikke nok, at vi engang har fået København-Bonn-erklæringerne.

Vi har hvert sit syn på mange ting, og når man for eksempel i Danmark begynder at stramme kontrollen ved grænsen, vil det være en naturlig reaktion i Tyskland at sige: Lad dem bare - vi passer os selv. Det siger noget om, at vi altid har en udfordring - også om 50 år. Derfor er det så vigtigt, at vi hele tiden forklarer os til hinanden og bygger bro. Kan vi opnå at blive kulturhovedstad og få begge nationer til at spille ind, vil det tilgengæld give os et virkelig stærkt løft.

V-konference_debat.jpg

Hanne Lund, som driver Danhostel i Vollerup og i årtier har beskæftiget sig med turisme, efterlyste under debatten en færgeforbindelse mellem Flensborg og Sønderborg til turister. Da sejlrenden i Flensborg Fjord er internationalt farvand, står en masse bøvlede regler i vejen. Simon Faber lovede, at der er fundet en løsning, og at et skib vil sejle, allersenest i 2017. Nu er der nedsat en dansk-tysk infrastruktur-kommission, som kan tage fat på dette og flere andre problemer.Ellen og grænsen

Den styrkede grænsekontrol i Danmark er led i et forlig,  regeringen og dermed Venstre netop har indgået med Dansk Folkeparti, og under debatten måtte Ellen Trane Nørby svare på, om det ikke giver mere konfrontation over grænsen.

- Jeg tror, at man skal afvente og se, hvordan det kommer til at se ud. Der er jo bare tale om toldere. På tysk side ser man det som et angreb, men man skal også lige have dimensionerne på plads. I hele Danmark har vi nu 180 toldere, mens man har cirka hundrede flere alene i Sydsverige. Vi vil jo også stoppe de kriminelle, der har draget nytte af de åbne grænser. Men hvis det viser sig at få betydning, må vi tage det op igen politisk.

Andre byer misundelige

Med Sønderborg som epicenter ruller kandidaturen under alle omstændigheder og skaber engangement på begge skider af grænsen. Karsten Eskildsen, der oplevede, at politikerne i Esbjerg tøvede tidligt i forløbet, så det nu kun er Aarhus og Sønderborg, der kandiderer i Danmark, siger:

- Når man ser, hvor meget opmærksomhed, det allerede har givet, tror jeg, at der er mange byer rundt omkring i Danmark, der nu er misundelige på, at Sønderborg har turdet satse.