11. april 2013

 

kulturaftale482_lysnet.jpg
 
Partnerne i kulturaftalen
 
 

Kulturaftale over grænsen er underskrevet

Sønderborg Kommune deltager i en historisk dansk-tysk kulturaftale, der giver de 700.000 indbyggere i Sønderjylland-Schleswig grænseoverskridende kultur for alle pengene.

Kultur skal gøre grænseregionen mere attraktiv for indbyggere, tilflyttere og gæster. Derfor har Kulturregion Sønderjylland-Schleswigs ti politiske parter på hver side af grænsen underskrevet en historisk kulturaftale, der frem til 2016 skal skabe mere værdi gennem dansk-tyske kulturprojekter.


Sønderborg er med

Ud over kulturminister Marianne Jelved og Ministerin für Justitz, Kultur und Europa Anke Spoorendonk underskrev formand for kultur- og erhvervsudvalget i Sønderborg Kommune Stephan Kleinschmidt dokumentet. Yderligere underskrev Region Syddanmark, Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig Flensburg, Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner.


Mere liv

Visionen er at skabe et grænseoverskridende rum for kultur med en berigende forskellighed og kulturel mangfoldighed, som giver regionens unikke kulturtilbud kant. Yderligere sikrer aftalen mere fokus på talentudvikling blandt børn og unge.

Kulturen får mere liv, og der kommer flere og bedre tilbud. På den måde bliver det mere attraktivt at bosætte sig, holde ferie, arbejde og drive virksomhed i grænseregionen.

Aftalen kører frem til 2016 og har en årlig økonomisk ramme på 4,5 mio. kroner. Den afløser og udvider Den sønderjyske Kulturaftale.

Det fokuserer aftalen på:

  • fremme interkulturelle kompetencer hos børn, unge og voksne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig
  • styrke og forankre Kulturregion Sønderjylland-Schleswig som fælles kulturrum
  • styrke talentudviklingen blandt børn og unge på tværs af kulturelle, sociale og geografiske grænser i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig


Læs evt. mere om aftalen HER