23. februar 2011

KØBENHAVN FÅR INVASION FRA SYDEN

Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig møder fredag talstærkt op i København og præsenterer sit kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

På fredag inviterer Kulturministeriet til informationsmøde om Europæisk Kulturhovedstad 2017. Mødet er for alle de byer, som er interesseret i at kandideret. Reelt er der tale om Aarhus og Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig.

I den forbindelse har 2017 Sekretariatet i Sønderborg valgt at slå på den store tromme og samle en delegation af områdets ypperste fortalere for kandidaturen. Og forud for informationsmødet i Kulturministeriet holder sekretariatet en pressebriefing i Grænseforeningen, der har sine lokaler i Peder Skrams Gade tæt på Christiansborg og ministerierne.
Blandt deltagerne er - foruden idémanden bag kandidaturen, Sønderborgs kultur- og erhvervsudvalgsformand, Stephan Kleinschmidt - den nye overborgmester i Flensborg, Simon Faber, Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand for Danfoss, og Lasse Krull, der er formand for Regional Udvikling i Region Syddanmark. Desuden deltager Sønderborgs viceborgmester Tage Petersen, projektleder Else Christensen Redzepovic og en række topembedsfolk fra Sønderborg.

På landdækkende plan har Aarhus fremstået som et meget synligt bud på en dansk kandidat. Nu vil Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig fastslå sin position som seriøs udfordrer med massiv opbakning fra såvel erhvervslivet som det politiske system i Danmark og Tyskland.

Det står fast, at der i 2017 skal være en Europæisk Kulturhovedstad i Danmark og en i Cypern. Inden da skal der ske et udskilningsløb mellem kandidater i begge lande. Den første ansøgning - en prækvalifikation - skal afleveres om syv måneder. Godkendes ansøgningen, skal den uddybes og udbygges, og den endelige afgørelse falder i slutningen af 2012.

SØNDERBORG I SAMARBEJDE

Mens Aarhus hidtil har gjort en del ud af at profilere sin kandidatur, har Sønderborg valgt at gå mere stille med dørene. Tiden har været brugt til at etablere samarbejde både i Danmark og syd for grænsen - et samarbejde, der er naturligt i en region, hvor overborgmesteren i Flensborg, Simon Faber, er udsprunget af det danske mindretal, mens Stephan Kleinschmidt i Sønderborg repræsenterer det tyske mindretal.

Sønderborg med Sønderjylland-Schleswigs kandidatur fokuserer netop på overvindelsen af grænser mellem nationer, kulturer og mennesker.

Oplysninger om pressebriefingen fås hos Henriette Pilegaard, tlf. 2790 5377, hpil@sonderborg.dk