14. juni 2011

INTERNATIONALT NETVÆRK AF HAVNEBYER MØDES I SØNDERBORG

For et år siden fik Sønderborg formandskabet i det internationale havnebynetværk ”Si tous les ports du monde” med formand for erhvervs- og kulturudvalget, Stephan Kleinschmidt, i spidsen. Tiden er nu inde til at give stafetten videre til Cádiz, Spanien. Gæster fra ni lande kommer tordag og fredag til årsmøde i Sønderborg, hvor de også vil høre om kulturhovedstad 2017.

Si_tous.jpg

Det internationale netværk ”Si tous les ports du monde” blev etableret på baggrund af et ønske om at lære og opdage mest muligt om hinanden rundt i verden – med fokus på forskellige kulturer, ny viden og andre menneskelige erfaringer.

Sønderborg har formandskabet og dermed opgaven med at holde den årlige generalforsamling den 16. og 17. juni. som vært for 37 medlemmer fra ni samarbejdslande vil Sønderborg benytte lejligheden til at præsentere gæsterne for byen og dens udviklingsprojekter, for eksempel kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017, masterplanen for havnefronten og ProjectZero.

- I Sønderborg har vi haft stor nytte af det tankesæt og de menneskelige relationer, som vi har fået gennem netværket. Vi er overbeviste om, at ny vækst bliver skabt i netværk, der forstår at kombinere kultur og erhverv, siger Stephan Kleinschmidt.

Netværket har de sidste år optaget mange nye medlemmer og partnere. Det åbner nye muligheder for udvikling af netværket gennem videndeling samt dannelse af nye bi- og multilaterale relationer og projekter inden for netværkets temaer: kultur, gastronomi, turisme, bioteknologi, bæredygtig udvikling og sport.

Netværket er med til at præge udvikling af Sønderborg – bl.a. har det bidraget til udvikling af en international, tværfaglig sommerskole for iværksættere, som byen skal være vært for fra den 14. til den 21. august 2011. Dette projekt bygger på et gensidigt samarbejde med IDEA House.

Yderligere information om netværket Si tous les ports du monde findes her:

www.sitouslesportsdumonde.com