26. marts 2012

Ideer og planlagte events fra foreninger er samlet

Der blev mønstret stort engagement, velvilje, spørgelyst - og ikke mindst idérigdom ved foreningsmødet i Alsion den 13. marts, da Sønderborgs kandidatur til at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017 blev præsenteret.

Nu er ideerne og de planlagte events, som foreningerne har oplyst, samlet i en pulje, som stadig kan blive udbygget - også af foreninger, som ikke deltog.

Foreninger, som S2017 har på mailinglisten, er frivillige foreninger og organisationer, provstiets menighedsråd, folkeoplysningsudvalget og stedfortrædere samt JydskeVestkysten og Der Nordschleswiger. Andre, som gerne vil være med, kan kontakte os, se nedenfor.

foreningsaften_2017web.jpg
Kulturhovedstad kan give inspiration til at tænke i nye baner og nye kombinationer. Det tydede på, at det havde en effekt, da foreningerne var til møde på Alsion. Ideerne væltede ind.

S2017 arbejder nu på højtryk med den endelige ansøgning, som afleveres den 15. juni, og spændingen vil stige frem til 24. august, når juryen træffer afgørelsen – selvsamme dag, da der er Kultur- og Idrætsnat i Sønderborg.

Vinder Sønderborg, bliver der for alvor mulighed for at spille ind, udvikle og realisere ideer, som i årene frem til 2017 og i selve kulturhovedstads-året kan bygge bro mellem mennesker og sætte Sønderborg og Sønderjylland-Schleswig på det europæiske landkort. 

Til ansøgningen udarbejdes et program, der tjener som eksempel til, hvad S2017 kan arrangere og arbejde med som kulturhovedstad. Når afgørelsen foreligger, kastes det hele op i luften igen, og der bliver mulighed for mange flere projekter og events end dem, der kommer til udtryk i ansøgningen.

Nogle af disse vil være officielle, støttede 2017-events, men der kan også være nogle, som f.eks. foreninger selv arrangerer. Processen er altså ikke afsluttet, og hvis Søndeborg ikke bliver kulturhovedstad, vil det stadig være en strategi, at der skal mere kreativitet og gang i flere samarbejder på tværs - også henover grænsen.

På mødet blev der efterlyst et forum, hvor foreninger og individuelle borgere kan fortælle om ideer og komme i kontakt. Derfor har vi oprettet Facebook-gruppen ”S2017 Foreningsliv og fællesskaber – Creating a Countryside metropolis” - dvs. søg efter gruppen på Facebook og anmod om optagelse.

Hvis du/din forening har input og ideer, men ikke er på Facebook, så send en mail til 2017foreningsliv@sonderborg.dk

Foreningerne opfordres til at bakke op om S2017-kandidaturen ved at bruge logoerne i trykt materiale og på hjemmesider med link til www.sonderborg2017.dk Logoerne kan downloades her: http://www.sonderborg2017.dk/partnere/branding-med-2017-logo.html
Send gerne jeres logo og link-adressen til jeres hjemmeside på e-mail: 2017@sonderborg.dk Så linker S2017 til jer.

Følg med i S2017 på denne hjemmeside og på facebooksiden: www.facebook.com/Sonderborg2017

Ideer til kommende events

• Kombinér tilrejsende musikere med musikskolens masterclasses/Sønderborg Musikforening
• Påskekunst i HELE Sønderborg Kommune/Kulturlandsbyen og Nygård
• Samarbejde ml. Nygård og Den Nye Opera i Esbjerg/ Kulturlandsbyen
• Malerkurser i sommerferien for turister og fastboende/ Kulturlandsbyen – Hanne Næsborg
• DM i dart i 2017/ Fluen Nordborg – H. Jessen
• Etablering af Sønderjyllands Radiomuseum/ Arne Møller
• VM i speedbadminton i 2015 eller 2017/ Notmark SU – Torben Pedersen
• Børnefestival/
• Kulturhus i  Augustenborg tidl. rådhus /
• LYS og LIV på Sønderborg Slot/
• Arbejdende værksted og udstillinger på Gråsten Landbrugsskoles store loft/ Hanne Næsborg
• Virtuel samling af alle foreningers logo med link til fakta-info om foreningerne / Nordborg Bio
• Rapanden Rasmus-arrangement i Gartnerslugten i Rinkenæs/FFKK og Kulturlandsbyen
• Sønderborg skal være en ALTERNATIV uddannelsesby/ sfr@vucsyd.dk
• Havnemusikfestival/
• Lyrik-cafe/ Anna Degn
• OL for børn og unge med ikke-synlige handicaps (ADHD, autisme etc.)/ Tourette lokalgruppe Syd
• Orienteringsløb for børn og voksne sammen i Sønderskoven/
• Hyggeklub for unge u. 14 og for ældre o. 50/ Asserballe UF
• Streetart i gaderne, når der er andre arrangementer/ Kunstpunkt
• Rampe til BMX og skateboard i boligsociale områder/ Sønderborg Skaterhal
• En årlig dag for Vedvarende Energi / Søren Jensen
• Dansk-tysk badmintonstævne i mange haller nord og syd for grænsen/ Torben Pedersen
• Fotokonkurrence for alle i kommunen, lokale motiver /
• Søge om at få det store landsstævne til Sønderborg i 2017 (ansøgningsfrist juni 2012)/
• Maritim festival på tværs af grænsen for sejl-, ro- og kajakklubber /
• Arbejde på at blive ”en dåsefri region”/
• En vejviser med overblik over sociale organisationer / Frivilligcenter
• Dansebaner rundt i regionen (som i Sverige)/ Lone Damm
• Åbne haver på begge sider af grænsern / Rosenselskabet for Sdbg. og Omegn
• Byorienteringsløb/
• Haveudflugter på tværs af grænsen / Sønderborg Rosenselskab
• En stærkere profilering af fortiden, f.eks. Sebbe Als,Hjortspringbåde osv./ Lars Finsen
• Et ”speakers corner” om lokalbyernes aktiviteter/ Jørgen Jacobsen
• Kultur-ture med fortælling ad Gendarmstien/
• En uge i dansens tegn – på danseunderlag på Ramblaen/
• Gendarmstien som kulturrute /
• Historiske rundture som tilbud til tilflyttere /
• Multikulturhus for mindretalsgrupper, f.eks. etniske /
• Grænseoverskridende kunstudstilling / Claus Rasmussen
• Bagagerumssalg på Alsion p-plads fem gange om året / Alssund Y’s Mens Club
• Der skal også være 2017-aktiviteter for ældre / Inge Silberg
• Maraton-male-workshop / Kunstpunkt
• Eksperimenterende udstilling / Kunstpunkt
• Kunst med børn og unge, skoler og institutioner / Kunstpunkt
• Containerudstilling på havnen i fb. med maritimt arrangement / Kunstpunkt

 
Allerede planlagte arrangementer i foreninger m.m.:

• Et arr. pr. måned (foredrag, havevandring, plantemarked, dekor.undervisning) / Sdbg. Havekreds
• 1864-løbet / Vidar Motion
• Nordals Musikfestival 2. weekend i juni / Nordals Musikfestival Forening
• Årlig plakatkonkurrence / Nordals Musikfestival
• Flere koncerter i løbet af året på Nordals / Nordals Musikfestival Forening
• Åbent hus / Nordborg Lokalhist. Arkiv
• Et bredt udsnit af europæiske film, alsidighedspolitik / Foreningen bag Nordborg Bio
• Årlig forårskonkurrence / Alsiske Kystfiskere og Syddanske Lystfiskere
• Sommerspil / Det Lille Teater
• Friluftsteater på Cathrinesminde / Cathrinesmindes Venner
• ”Kend dine rødder” – lokale mennesker fortæller/ Kulturlandsbyen
• Kulturhistoriske stier, der forbinder landsbyerne / Kulturlandsbyen
• DM for U17 hold i badminton/ Broager UI
• Bingo i november / APOAF
• Endagsudflugter / APOAF
• Elitestævne i badminton hvert år i januar / Broager UI
• Gendarmløbet, september / Broager UI
• BUI Rockfestival i juni
• ”Danmark Rundt” i kajak eller robåd / Gråsten Roklub
• Madpakketur i kano, kajak el.lign. med flere foreninger / Gråsten Roklub
• Seks koncerter om året/ Sønderborg Musikforening
• Amatørteater / Det tyske mindretal
• Kabaretaften / Det tyske mindretal
• Sankthans / Asserballe UF, Nordborghus
• Hellig tre kongers-arr. / Asserballe UF
• Påskeudstilling m. kunst over grænsen / Nordborghus
• Hobbyudstilling / Nordborghus
• Beachparty i Sønderborg / Sheriffo Danjo
• Byvandringer og historiske vandreture/ Broager Lokalarkiv
• Invitere tilflyttere og præsentere dem for lokalsamfundet / Broager Lokalarkiv
• Udstillinger Søgårdlejren, Förde-Schule, Aug. Kornlager / FFKK
• Malesøndage i juli på Gråsten Landbrugsskole/ FFKK
• Seks friluftskoncerter om sommeren i Gartnerslugten, Rinkenæs/ Kim Hansen
• Sønderborg Halvmaraton / Vidar Atletik
• Sønderborg Games / Vidar Atletik
• Foredragsrække om sindslidelser / Foreningen Sind
• Teater m. Jytte Abildstrøms Teater / Forsamlingsgården Sundeved
• Sangaften m. Jens Rosendal / Forsamlingsgården Sundeved
• Koncert m. Kristian Lilholt / Forsmalingsgården Sundeved
• Sommertur og andre udflugter / 3F Efterlønsklub
• Danseaftner / 3F Efterlønsklub
• Vegetarklub en gang om måneden / Sdbg. Husmoderforening
• Badning i naturen hele året / Vikingeklubben
• Opera- og operetteeftermiddag i Nørreskoven 16.6.2013/ Foreningen Nygård
• Spejderliv mange steder – inviter flere børn med
• Byfest i Egernsund hvert år i maj / Teddy, Egernsund
• Julestævne hvert år 2. juledag / Frem Egernsund
• Kreative værksteder for børn / Stolbroladen
• Formning af ler og rakubrænding / Stolbroladen
• 100 km løb på Als hvert tredje år (i år) / Vidar Motion
• Workshops to gange om året / Tango Sønderborg
• Dybbøl Kirke: Sommermøde i juni. I år med deltagelse af menigheden i Læk/Leck Sogn syd for grænsen som led i projektet "Menighed møder Menighed". Taler er Flensburgs overborgmester Simon Faber. Senere besøger Dybbøl menighed Læk/Leck
• Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag ved Dybbøl Mølle, samarbejde mellem Ulkebøl Kirke og Dybbøl Kirke. Fra 2012 også i samarbejde med den tyske menighed ved Marie-kirken.