19. juni 2011

GRØNT LYS FOR FRANK GEHRY-KUNSTHAL PÅ HAVNEN I SØNDERBORG

Efter års forberedelser er der nu skred i planerne om en kunsthal til 350 mio. kr. på havnen i Sønderborg, tegnet af den verdensberømte arkitekt Frank Gehry. Økonomiudvalg vil understøtte. Kunsthallen er et væsentligt element i visionen om at blive Europæisk Kulturhovedstad 2017.

grnt_lys_for_Frank_Gehry.jpg
Kunsthallen skal ligge umiddelbart ud til Alssund i i nærheden af Ewers Pakhus, hvor Frank Gehry har placeret det centrale torv i havneplanen. I tilknytning til Ewers er der også planer om et multikulturhus. Modellen her siger kun noget om dimensionerne og er ikke den endelige udformning.

Økonomiudvalget i Sønderborg Kommune har sagt ja til, at Havneselskabet i Sønderborg kan arbejde videre med planerne om at bygge en kunsthal til 350 mio. kr. Kommunen er klar til at give årlige driftstilskud i niveauet 10 mio. kr. fra 2013.

- Det er et enigt økonomiudvalg, som er klar til at yde driftsgaranti.  For Sønderborg er projektet fantastisk, og for Sønderborgs kandidatur til at blive Europæisk Kulturhovedstad 2017 bliver kunsthallen ét af de virkelig vigtige elementer i ansøgningen, siger borgmester Aase Nyegard, Sønderborg.

Tovholderen for projekt Kunsthal i Sønderborg, Bjarne Rasmussen, er meget tilfreds med den positive melding fra kommunen og fortrøstningsfuld omkring finansieringen.

– I løbet af efteråret forventer jeg afklaret, om det vil lykkes at skaffe de 350 mio. kr. hos fonde og private, oplyser Bjarne Rasmussen.

Der ligger års forberedelse forud for, at planerne bliver offentliggjort i dag.

Kunst og teknologi

Kunsthallen er en del af den samlede masterplan for udbygningen af Sønderborg Havn med parker, boliger, erhvervsejendomme, bygninger til rekreative og kulturelle formål og et hotel. Og den internationalt anerkendte arkitekt Frank Gehry har udarbejdet modellen for den kommende kunsthal, som han også selv tegner.

- Der er i Sønderborg et udtalt behov for et sted, hvor de nye medier bliver udfordret i et kunstnerisk perspektiv. Vores del af Danmark er beriget af stor teknologisk viden og initiativ, og nu er det visionen at få integreret den kunstneriske dimension som en naturlig del af dagliglivet. Vi vil nationalt og internationalt være dagsordenssættende om kunstens og teknologiens nye landvindinger.

Kunsten som drivkraft efterlyses jo i almindelighed, og i særdeleshed den samtids-kunst, som arbejder inden for de nye medier. Grundlæggende er den digitale teknologi et fælles arbejdssted, hvor kunstnere, forskere og erhvervsfolk kan mødes. Den digitale teknologi er en fælles platform – et fælles univers, og vi vil gerne, at kunsten bliver frirummet til at undersøge de digitale mediers og i det hele taget den nye teknologis betydning for både individet og verden, fortæller Bjarne Rasmussen.

Bro til forskning og erhverv

Han understreger, at Sønderborg på det tekniske plan allerede opfylder de væsentlige forudsætninger med kraftcentre som Alsions Forskerpark, Syddansk Universitet og Danfoss koncernen.

- Vi vil skabe en kunsthal, hvor vi kombinerer teknologi med kunst, hvor vi skaber sammenhæng til erhvervsliv og universitet, og hvor vi i høj grad udnytter de kræfter, Sønderborg allerede har.

- Vores mission er med andre ord kunstnerisk og teknisk at få skabt et forståelses- og tilhørsmæssigt forhold med befolkningen generelt og i særdeleshed med uddannelses- og kulturinstitutionerne i regionen, oplyser Bjarne Rasmussen.

Økonomiudvalget i Sønderborg Kommune har sagt ja til, at Havneselskabet i Sønderborg kan arbejde videre med planerne om at bygge en kunsthal til 350 mio. kr. Kommunen er klar til at give årlige driftstilskud i niveauet 10 mio. kr. fra 2013.

- Det er et enigt økonomiudvalg, som er klar til at yde driftsgaranti.  For Sønderborg er projektet fantastisk, og for Sønderborgs kandidatur til at blive Europæisk Kulturhovedstad 2017 bliver kunsthallen ét af de virkelig vigtige elementer i ansøgningen, siger borgmester Aase Nyegard, Sønderborg.

Tovholderen for projekt Kunsthal i Sønderborg, Bjarne Rasmussen, er meget tilfreds med den positive melding fra kommunen og fortrøstningsfuld omkring finansieringen.

– I løbet af efteråret forventer jeg afklaret, om det vil lykkes at skaffe de 350 mio. kr. hos fonde og private, oplyser Bjarne Rasmussen.

Der ligger års forberedelse forud for, at planerne bliver offentliggjort i dag.

Kunst og teknologi

Kunsthallen er en del af den samlede masterplan for udbygningen af Sønderborg Havn med parker, boliger, erhvervsejendomme, bygninger til rekreative og kulturelle formål og et hotel. Og den internationalt anerkendte arkitekt Frank Gehry har udarbejdet modellen for den kommende kunsthal, som han også selv tegner.

- Der er i Sønderborg et udtalt behov for et sted, hvor de nye medier bliver udfordret i et kunstnerisk perspektiv. Vores del af Danmark er beriget af stor teknologisk viden og initiativ, og nu er det visionen at få integreret den kunstneriske dimension som en naturlig del af dagliglivet. Vi vil nationalt og internationalt være dagsordenssættende om kunstens og teknologiens nye landvindinger.

Kunsten som drivkraft efterlyses jo i almindelighed, og i særdeleshed den samtids-kunst, som arbejder inden for de nye medier. Grundlæggende er den digitale teknologi et fælles arbejdssted, hvor kunstnere, forskere og erhvervsfolk kan mødes. Den digitale teknologi er en fælles platform – et fælles univers, og vi vil gerne, at kunsten bliver frirummet til at undersøge de digitale mediers og i det hele taget den nye teknologis betydning for både individet og verden, fortæller Bjarne Rasmussen.

Bro til forskning og erhverv

Han understreger, at Sønderborg på det tekniske plan allerede opfylder de væsentlige forudsætninger med kraftcentre som Alsions Forskerpark, Syddansk Universitet og Danfoss koncernen.

- Vi vil skabe en kunsthal, hvor vi kombinerer teknologi med kunst, hvor vi skaber sammenhæng til erhvervsliv og universitet, og hvor vi i høj grad udnytter de kræfter, Sønderborg allerede har.

- Vores mission er med andre ord kunstnerisk og teknisk at få skabt et forståelses- og tilhørsmæssigt forhold med befolkningen generelt og i særdeleshed med uddannelses- og kulturinstitutionerne i regionen, oplyser Bjarne Rasmussen.