7. marts 2013

Pigekor_482.jpg

Sønderjysk Pigekor er blandt de tidligere modtagere af legater fra fonden. Koret var i 2010 i Shanghai, hvor det vandt sølv ved "verdensmesterskabet" for pigekor og optrådte ved Verdensudstillingen.

 

Projekter for børn og unge kan søge støtte
i sønderjysk fond

I 2007 blev I.P. Nielsen Hjemmet i Sønderhav solgt og pengene sat i en fond -  I.P. Nielsen Fonden til minde om Dronning Ingrid. Fonden uddeler i år midler for sjette gang, og fristen for at indsende ansøgninger er 15. maj.

I fundatsen hedder det, at ”fonden yder støtte til ideelle formål til gavn for børn og unge i Sønderjylland, herunder til pædagogisk udviklingsarbejde for sønderjyske skolebørn. Fonden yder bl.a. støtte til projekter, hvor der lægges vægt på oplevelser og læring, der understøtter børn og unges sønderjyske identitet i en globaliseret verden, og som udvikler deres sociale færdigheder”.

Projekterne kan tage udgangspunkt i temaer som kultur, natur og teknik, historie samt sundhed og trivsel. Projekterne der støttes, skal ligge i det tidligere Sønderjyllands Amt, og målgruppen er børn i en alder, der svarer til folkeskolens 0. til 10. klasse.

Uddelingen finder sted til sommer, og fondsbestyrelsen håber, at Hendes Kongelige Højhed prinsesse Benedikte, som er protektor for fonden, kan deltage i forbindelse med sit sommerophold i Sønderjylland ligesom i de fem foregående år. Det ligger ikke fast, hvor uddelingen skal finde sted, men fondsbestyrelsen har et ønske om at placere begivenheden skiftende steder i landsdelen. Det har hidtil været på Gråsten Slot (to gange), Restaurant Bind (det tidligere I.P. Nielsen Hjemmet), Gram Slot og Sønderborg Slot.

Ansøgningerne til fonden skal indeholde en beskrivelse af samt et budget for det påtænkte projekt, og de skal stiles til Sønderborg Kommune, sekretariatet, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg, - eller på mail til Tove Wilhelmsen, Sønderborg Kommune, twil@sonderborg.dk

Ansøgerne kan vente besked om fondsbestyrelsens afgørelse i løbet af juni.

Se mere om fonden HER