24. november 2011

FREDAG ER EKSAMENSDAG FOR SØNDERBORG2017

Fredag fremlægger et team fra Sønderborg ansøgningen til Europæisk Kulturhovedstad overfor juryen. Det foregår i Kulturministeriet, og samme dag falder dommen: Går Sønderborg videre til anden runde og den endelige afgørelse i august næste år? Og hvad med Aarhus, som skal fremlægge samme dag?

30 minutters fri fremlæggelse efterfulgt af 45 minutters spørgerunde. Højst ti personer fra kandidatbyen i rummet. Sådan lyder spillereglerne, når de danske byer, der har afleveret en ansøgning til Europæisk Kulturhovedstad 2017, fredag stiller op i Kulturministeriet overfor juryen på 13 personer: Seks danskere, der er udpeget af kulturministeren og syv der er udpeget af de europæiske institutioner.

De to byer i Danmark, der stiller op, Aarhus og Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig, skal begge i ilden fredag, dog uden at kunne overvære hinandens fremlæggelser, da det er en lukket session.

Dommen falder

Men kl. 15.30 holder Kulturministeret et pressemøde, hvor juryens afgørelse bliver meddelt: Går begge byer videre i konkurrenen , én af dem eller ingen?

Går kun én videre, vil det i realiteten være afgjort, hvilken by der bliver Europæisk Kulturhovedstad. Dog kommer byen ikke uden om endnu en eksamen. Bliver byerne godkendt fredag, skal de udbygge ansøgningen og fremlægge den endnu engang i sommeren næste år - formentlig i august. Og umiddelbart efter træffer juryen sin endelige afgørelse.

Kulturministeren har for blot en uge siden afsløret, hvem de seks danske jurymedlemmer er:

•    Christine Buhl Andersen, direktør, KØS, Køge
•    Henrik Bo Nielsen, direktør, Det Danske Filminstitut
•    Jens Kvorning, professor, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
•    Karsten Ohrt, direktør, Statens Museum for Kunst
•    Katrine Ring, dj, musikjournalist m.m.
•    Per B. Christensen, børne- og kulturdirektør, Næstved Kommune

De syv jurymedlemmer, som er udpeget af de europæiske institutioner, er:

•    Sir Jeremy Isaacs, UK, tidligere leder af the Royal Opera House, Covent Garden
•    Manfred Gaulhofer, generaldirektør for Kulturhovedstad Graz 2003
•    Erna Hennicot-Schoepges, tidligere medlem af Europa-Parlamentet
•    Constantin Chiriac, direktør for national teatret Radu Stanca, Rumænien
•    Andreas Wiesand, forsker inden for området kulturpolitik og -aktiviteter
•    Danuta Glondys, leder af sammenslutningen Villa Decius for international kultur
•    Elisabeth Vitouch, Regionskommiteen, Kommissionen for Kultur og Uddannelse.

Kulturminister Uffe Elbæk siger:
- For mig som kulturminister er det imponerende at se, at der i et lille land som Danmark er to byer, der har så store kulturambitioner, at de gerne vil kaste sig over en så stor udfordring, som det vitterlig er at gå efter at blive Europæisk Kulturhovedstad i Danmark i 2017. Jeg er spændt på, hvilken by juryen finder bedst egnet til at påtage sig opgaven.