12. oktober 2011

FLERE KRÆFTER TIL KULTURHOVEDSTAD PÅ DEN TYSKE SIDE

Mere samarbejde på tværs af grænsen er et helt centralt mål i Sønderborg med Sønderjylland-Schleswigs ansøgning om at blive Europæisk Kulturhovedstad, og indsatsen syd for grænsen forstærkes nu med ny medarbejder fra Flensburg.

I den kommende tid vil borgere, kulturaktører og kulturinstitutioner syd for grænsen komme til at høre mere om visionen at gøre Sønderborg med Sønderjylland Schleswig til Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Elisa Priester fra Flensburg er nemlig tiltrådt på fuld tid i 2017 Sekretariatet som en samlende koordinator for den tyske side.

Hun blev forleden præsenteret på rådhuset i Flensburg af overborgmester Simon Faber. Ansættelsen, der er for 11 måneder, er kommet i stand via Bitten og Mads Clausens Fond.

29-årige Elisa Priester har læst kulturvidenskab og æstetik på universitetet i Hildesheim og har desuden været studerende i et semester på Institut for Dramaturgi i Aarhus. Her mødte hun sin danske kæreste, og de har nu slået sig ned i Flensburg. Og selv om Elisa ikke har gået i dansk skole, klarer hun sig glimrende på dansk.

Elisa_m_Faber_og_Frahm_Soenderborg_2017__31_.jpg
Elisa Preister med overborgmester Simon Faber til venstre og lederen af Kulturbüro Flensburg, Thomas Frahm til højre. 2017-ansøgningen, som de holder i hånden, vil om få uger udkomme på tysk og være tilgængelig her på hjemmesiden.

Ud i alle hjørner

Som led i ansøgningen om at blive kulturhovedstad er der i forvejen gennem et EU Interreg-projekt udpeget koordinatorer i administrationerne i hele det geografiske område Sønderjylland-Schleswig. I Kreis Nordfrieland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg er det henholdsvis kulturkonsulent Johanna Jürgensen, kulturdirektør Dr. Matthias Schartl og lederen af Kulturbüro i Flensburg, Thomas Frahm.

Elisa vil som noget af det første mødes med de tre koordinatorer i Tyskland.
- Vi vil se på, hvor der er mest behov for at sætte ind, så vi kan få skabt opmærksomhed om kandidaturen og få involveret så mange som muligt. Det er jo et stort geografisk område, og vi skal ud i alle hjørner, siger Elisa Priester. Mens meget kultur i Danmark er organiseret igennem kommunerne, er det i Tyskland spredt på flere forskellige aktører.

Ansøgning er ikke afsluttet

De fleste dage vil Elisa Priester være placeret i 2017 Sekretariatet på Alsion i Sønderborg, hvor der i forvejen er tre faste medarbejdere.

Det er på forhånd bestemt, at Danmark i 2017 skal være vært for Europæisk Kulturhovedstad sammen med Cypern. I Danmark stiller også Aarhus op.

Sekretariatet har for nylig i Kulturministeriet i København afleveret sin ansøgning til første runde af udskilningsløbet – en prækvalifikation. Denne ansøgning skal 25. november i Kulturministeriet fremlægges for juryen, der har seks medlemmer udpeget i Danmark og syv medlemmer udpeget i Europa. Går Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig videre, skal en udbygget ansøgning afleveres sidst på foråret, og juryen træffer sin endelige afgørelse formentlig i august næste år.

Den ansøgning, der nu er trykt, og som også om få uger kan fås på tysk, er altså ikke et afsluttet dokument. Den beskriver temaerne og grundtankerne, men den proces, der er allerede er sat i gang, med involvering af borgere og aktører, fortsætter.

- Så arbejdet går også ud på at finde ud af, hvem vi mere konkret skal involvere i ansøgningen. Det kan også være indenfor erhverv og turisme, siger Elisa Priester.

Hun kan træffes på tlf. +45 8872 5375, dansk mobil: +45 2790 5375, tysk mobil: +49 176 64133435
e-mail: epri@sonderborg.dk