21. marts 2011

FÅ STØTTE TIL INNOVATION I KULTURENS VERDEN

Hos Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi kan man søge støtte til brugerinddragelse og brugerdrevet innovation i kulturens verden. Næste ansøgningsfrist er 6. april kl. 12.
 
Et bedre samspil mellem erhvervslivet og kulturlivet kan skabe vækst. Dette er ikke kun en omgang langhåret ønsketænkning, men et faktum, der i 2007 fik regeringen og det meste af oppositionen til at nedsætte Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, som i dag har til huse på Roskilde Universitet.

Gratis vejledning

Centret, CKO, er en selvejende insitution under Økonomi- og Erhvevsministeriet samt Kulturministeriet, og det tilbyder gratis vejledning til virksomheder.

Men ikke nok med gratis vejledning, man kan også søge støtte gennem CKO. Det gælder programmet Reach Out, som handler om brugerinddragelse og brugerdrevet innovation i kulturens verden. Her er næste ansøgningsfrist 6. april kl. 12.

Der uddeles mellem 10.000 og 100.000 kr. per projekt, som for eksempel kan gå ud på følgende:

•    At etablere lokale, regionale eller nationale netværk
•    At holde workshops for aktører i kulturlivet, forskere og/eller erhvervslivet
•    At sætte gang i samarbejdsprojekter med videns- og erfaringsdeling
•    At udvikle formidlilngsværktøjer
•    At etablere "masterclasses" for kulturinstitutioner med eksperter i brugerinddragelse.

Ved den seneste uddeling blev der blandt andet tivet penge til projekterne "100 dansere" - dans i det offentlig rum; "Brug brugerne i Aarhus" - tre kultursaloner og et netværk; samt "Communities i Danmark".

Man kan læse om disse projekter og om ansøgningskriterierne på hjemmesiden www.cko.dk