27. april 2012

Erhvervslivet bakker op om 2017 – indsamlingen nærmer sig 2 mio. kr.

Erhvervslivet bakker fortsat op om 2017-satsningen på at blive Europæisk Kulturhovedstad sammen med Sønderjylland-Schleswig. Onsdag overrakte Broager Sparekasse en check på 50.000 kr. til kulturhovedstadsprojektet.

- Vi vil gerne være med til at sikre en god ansøgning, så vi kan vinde over Århus. Det er et godt projekt, som jeg tror på, at vi alle får noget ud af det. Derfor er det også vigtigt at alle, ikke kun erhvervslivet, støtter op om projektet, siger sparekassedirektør Lars Christensen, der gerne vil give opfordringen om at støtte videre.

I januar gav Danfoss tilsagn om at matche indsamlingsbeløbet fra det øvrige erhvervsliv i Sønderborg-området i forholdet 1:1, dog maksimalt med 1 mio. kr. Kulturhovedstadsprojektet er nu kun 20.000 kr. fra at nå i mål med en indsamling, der kan udløse det maksimale tilskud fra Danfoss.

- Jeg er glad for at erhvervslivet har valgt at bakke så massivt op. Det er en vigtig del af ansøgningen, at erhvervslivet involverer sig økonomisk, og det har de gjort. Men vi har fortsat brug for bidrag. Jeg er spændt på hvem, der spytter de sidste penge i kassen, så vi kan runde de 2 mio. kr., siger viceborgmester Tage Petersen.

Fakta:

De foreløbige bidrag fra erhvervslivet er kommet fra (nævnt i vilkårlig rækkefølge): Sydbank, Broager Sparekasse, Telebilling, Hotel Scandic, Hotel Benniksgaard, Hotel Garni, Hotel Comwell, Hotel Nørreherredhus, Nordals idrætscenter, TAKS (turistaktørerne Sønderborg), Servodan, Soya Concepts, LM Signs, Casanta, SportMaster, Syddesign og Produktionshøjskolen.

Ansøgningen om at blive kulturhovedstad skal afleveres 15. juni. Den europæiske jury træffer den 24. august 2012 afgørelsen om, hvorvidt Sønderborg eller Aarhus i 2017 skal være den danske kulturhovedstad.