12. januar 2012

Erhvervslivet bakker fortsat op om kulturhovedstad

Næste vigtige skridt imod Sønderborgs status som Europæisk Kulturhovedstad med Sønderjylland-Schleswig i 2017 er taget. Danfoss giver tilsagn om at betale op til 1 mio. kr. efter krone-til krone-princippet.

- For at sikre, at 2017 bliver et ægte Sønderborg-projekt, finder vi det rigtigst, at andre også bidrager til slutspurten. Vores donation til den igangværende ansøgerrunde vil derfor afhænge af, hvor meget andre fra erhvervslivet bidrager med. Vi vil gerne tilbyde at matche tilskuddet, som kulturhovedstadsprojektet får hjem fra det øvrige erhvervsliv i Sønderborg-området i forholdet 1:1, dog maksimalt 1 mio. kr., oplyser Peter M. Clausen, formand for Bitten og Mads Clausens Fond.

Han håber på den måde, at hele erhvervslivet vil bidrage til, at alle gode kræfter bakker op om projektet. Og han ser frem til at følge slutspurten og forventer også, at fonden vil være blandt bidragyderne, når Sønderborg vinder titlen den 24. august.

- Vi er stolte af, at Sønderborg stadig er med i den endelige ansøgerrunde, og vi er glade for, at vi bidrog til første ansøgningsfase med 1.150.000 kr. til sekretariatet i Sønderborg og til at ansætte en grænseoverskridende koordinator, så også Flensborg og de øvrige nordtyske partnere i projektet oplever opbakning på tværs af grænsen, siger Peter M. Clausen.

Det handler om Sønderborgs vækst

Søren Bonde Hansen, kommunaldirektør i Sønderborg Kommune, understreger, at hele ideen med kulturhovedstaden er - med udgangspunkt i det, vi er dygtige til i grænseregionen – at skabe nye arbejdspladser, at sikre virksomheder kvalificeret arbejdskraft og at skabe vækst i hele regionen.

- Tilsagnet fra Danfoss understreger visionen med kulturhovedstaden som et vækst- og udviklingsarbejde for hele regionen, siger Søren Bonde Hansen. Der er tale om et projekt i et partnerskab, hvor både erhvervsliv, organisationer, regionen og kommuner skal stå sammen for at vi lykkes.

- Det første svar fra den europæiske jury kan kun tolkes sådan, at Sønderborg har rigtig gode muligheder for at blive Europæisk kulturhovedstad i 2017. Kandidaturen står og falder med, at vi kan udnytte alle gode kræfter og kompetencer i regionen for at kunne præstere, fastslår Søren Bonde Hansen.

- Juryen nævner som én af forudsætningerne, at erhvervslivet økonomisk skal involvere sig, hvis Sønderborg skal vinde. Og vi er kommet rigtig godt fra start med invitationen fra Danfoss til den øvrige del af erhvervslivet til at bidrage. Jeg håber meget, at en række erhvervsvirksomheder, som vil vækst i Sønderborg, vil kontakte mig i den kommende uge, siger kommunaldirektør Søren Bonde Hansen.

Han træffes på E-mail sbh1@sonderborg.dk, tlf. 8872 7070 og mobilnr. 2790 7070