18. marts 2010

Enig Landdag støtter Sønderborg 2017

Sydslesvigsk Vælgerforenings fremsatte i dag i Landdagen i Kiel forslag om, at Landdagen støtter Sønderborgs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017 og aktivt fremmer ansøgningen bl.a. via medvirken og egne projekter.

Samtlige partier i Landdagen støtter forslaget

 

The Landtag supports Sønderborg 2017

Sydslesvigsk Vælgerforening (a local party organisation in South Schleswig) tabled a proposal in the Landtag (local state parliament) in Kiel today, suggesting the Landtag’s support of Sønderborg’s candidature for European Capital of Culture 2017 while pro-actively promoting its bid through co-involvement and contributing own projects.

All parties in the Landtag support the proposal.