8. marts 2013

Elstrup_mlle_folk_482_lysnet.jpg

Flere af de tilknyttede frivillige ved Elstrup Mølle er uddannede bygningshåndværkere. Fotos: Byggeriets Ildsjæle

 

Elstrup Mølle får stort beløb fra
Realdanias ildsjælekampagne

I sin kampagne Byggeriets Ildsjæle har Realdania nu offentliggjort 36 projektideer, som er udvalgt blandt 218 ansøgere til at få økonomisk støtte på i alt 12 millioner kroner. Blandt dem er Elstrup Mølle på Nordals, som modtager 120.000 kr. til at skabe et samlings- og aktivitetssted i den gamle svinestald ved møllen.

Elstrup_Mlle_250_lysnet.jpg
Selve vindmøllen i Elstrup er allerede under restaurering. Nu kan der også blive gjort noget ved svinestalden.

Kampagnen er for frivillige, borgerdrevne projekter, som er med til at udvikle lokalsamfundene,  og ifølge Realdania er alle projekterne drevet af passionerede mennesker, som på hver deres måde skaber fysiske forbedringer, nye mødesteder og bedre livskvalitet i lokalmiljøer overalt i Danmark.  Og foruden økonomisk støtte til udvalgte projekter giver kampagnen alle mulighed for at søge inspiration til egne projekter og opbygge netværk.

I den lille landsby Elstrup ved Nordborg mangler borgerne et godt samlings- og aktivitetssted. Det har den frivillige forening Elstrup Mølles Venner tænkt sig at gøre noget ved. Nu kan der blive indrettet et aktivitets- og forsamlingslokale i den gamle svinestald, der er del af den fredede Elstrup Mølle. Lokalet skal kunne danne ramme om landsbyens mange arrangementer og udstillinger. 

Den fredede vindmølle er allerede under restaurering, men svinestalden er ikke en del af det projekt og står i dag ubenyttet hen. Stalden er bygget i 1948 og skal ryddes for inventar, afløb og gulv. Den aktive gruppe af ildsjæle står for alt arbejdet – også isolering og ny gulvbelægning, reparation af vægge og lofter, udgravning og malerarbejde. Flere af de tilknyttede frivillige er uddannede bygningshåndværkere. 

Elstrup_mlle_stald_250_lysnet.jpg
I den gamle stald kan borgere i Elstrup og
omegn i fremtiden mødes til aktiviteter.

Når svinestalden står færdig, vil den danne rammerne for landsbyens sociale liv og de mange arrangementer, som afholdes i byen – bl.a. loppe- og julemarked, særudstillinger, arrangementer for landsbylauget mm. Aktivitets- og forsamlingslokalet i svinestalden vil også blive brugt af Elstrup Mølles Venner til arrangementer, der kan bidrage med midler til drift og vedligeholdelse af bygningerne, så det fine fredede møllekompleks sikres for eftertiden.  

Byggeriets Ildsjæle handler både om istandsættelse af ældre bygninger med stor kulturhistorisk værdi og om nybyggerier. Hovedsagen er, at projekterne skaber nyt liv og nye samlingssteder og i nogle tilfælde også nye indtjeningsmuligheder i form af for eksempel kulturliv eller ny turisme.

Læs evt. mere om Byggeriets Ildsjæle og se de øvrige vinderprojekter HER