16. september 2010

DIALOGFORUMNORDEN STØTTER OGSÅ

DialogForumNorden støtter Sønderborg som kulturhovedstad. På et møde i DialogForumNorden, hvor de grænselands- og mindretalspolitiske aktører i det dansk-tyske grænseland mødes for at drøfte relevante emner under formandsskab af den slesvig-holstenske landsregerings mindretalskommitterede Caroline Schwarz, har på sit møde den 8. september i Sønderborg fuldt og helt bakket op omkring Sønderborgs kandidatur som europæisk kulturhovedstad i 2017.

Udnævnelsen vil påvirke hele grænseregionen positivt, hed det sig på mødet, idet regionen med sine nationale mindretal og et flerkulturelt miljø har noget helt særligt at byde på - historisk, kulturelt, mindretals- og Europa-politisk.

DialogForumNorden overvejer at gå ind i forberedelserne til kulturhovedstad-projektet som en af flere fokus-grupper, der er etableret. Mange af de anbefalinger fra landdagens »kompetenceanalyse om mindretallenes merværdi« vil der kunne følges op på i denne sammenhæng.

DialogForumNorden står uforstående overfor de af den slesvig-holstenske landsregering præsenterede uforholdsvise nedskæringer hos de nationale mindretal i grænselandet - men gav også udtryk for håb om, at man finder en for landet Slesvig-Holsten og mindretallene acceptabel løsning.