16. marts 2011

DANSK-TYSK INSPIRATIONSAFTEN SPRÆNGER RAMMERNE

Regionskontoret i Padborg har måttet afvise snesevis af tilmeldinger til et inspirationsmøde torsdag aften om kultursamarbejde over grænsen. Det bobler af aktivitet.

I Region Sønderjylland-Schleswigs bygning, Lyren, i Padborg er der plads til 160 mennesker i den største sal, og regionskontoret havde regnet med, at det ville være rigeligt rummeligt til et inspirationsmøde, der holdes torsdag aften. Men det holdt ikke stik. Det har været nødvendigt at afvise snesevis af tilmeldinger til inspirationsmødet, der handler om kultursamarbejde over grænsen.

Alle har kunnet melde sig til aftenen, hvor erfarne projektmagere giver gode råd, og hvor man kan høre om de penge, der er afsat til dansk-tyske projekter i de kommende år.

- Og der kommer mange, som vi aldrig har set eller hørt noget til før, fortæller Helle Barsøe fra Center for Kultur i Sønderborg Kommune.

Helle Barsøe har i mange år beskæftiget sig med samarbejde over grænsen på kulturområdet, og hun kender en hel del aktører fra begge sider.

Derfor ser hun det som tegn på, at det virkelig bobler med aktivitet i kultursamarbejdet i den grænseoverskridende region.

Dansk-tysk_inspirationsmde_Lyren.jpg

I "Lyren" i Padborg holder Region Sønderjylland-Schleswig til, og her foregår inspirationsmødet.


Fantastisk basis for kulturhovedstad

Det giver en fantastisk basis for kulturhovedstadsprojektet, som dækker samme område - Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig. Her er det overordnede tema netop "Kultur over grænser", og allerede som led i processen med at skrive en ansøgning til Europæisk Kulturhovedstad 2017 styrkes netværket mellem aktørerne.

En gruppe med idéjonglører fra begge sider mødes jævnligt for at finpudse idégrundlaget i ansøgningen, og løbende tager de ideer ind fra de fokusgrupper, der allerede er dannet og stadig bliver dannet af borgere.

Aktivitetsniveauet over grænsen må gerne stige og stige, uanset om det bliver Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig eller Aarhus, som juryen for Europæisk Kulturhovedstad 2017 udpeger i slutningen af 2012. Blot vil det blive muligt at satse på virkeligt store projekter, hvis titlen kommer i hus.

Fra Kulturbro til KulturDialog

Blandt oplægsholderne ved inspirationsaftenen torsdag er kunstneren Annette Skov fra Herning med "Kultur på tværs", Dr. Dorothea Kolland fra Berlin med "Kultur for alle - men hvad så, hvis alle ikke kommer" og sangeren Martin Guldberg, tidligere leder af Den Ny Opera i Esbjerg, med "Fra Kulturprojekt til Kulturinstitution".

Som afslutning vil deltagerne komme til at høre om det nye projekt KulturDialog. I de seneste tre år er de dansk-tyske projekter blevet støttet gennem Kulturbro-Kulturbrücke. Den ordning udløber nu og bliver derfor evalueret, men muligheden for støtte bliver videreført i KulturDialog