21. december 2012

BMX_083_Snderborg_Skatehal_482.jpg

Samarbejde mellem bmx- og skatermiljøet i Flensburg og Sønderjylland er et af de bedste eksempler fra de seneste år.
 
 

Banebrydende kulturaftale på tværs af grænsen

Fra nytår er de sønderjyske kommuner og de nordtyske regioner i Sønderjylland-Schleswig sammen i en fælles kulturregion. Det er den første i Europa på tværs af en landegrænse

Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg går dermed sammen om Europas første internationale kulturaftale.  Det er samme område, som har været kernen i Sønderborg med Sønderjylland-Schleswigs ansøgning til Europæisk Kulturhovedstad 2017, men den nye såkaldte kulturregion har været på tegnebrættet i nogle år som en målsætning, der var uafhængig af afgørelsen om kulturhovedstad.
Kulturregionen dannes som en kulmination på et stigende antal dansk-tyske kulturprojekter gennem de seneste 15 år.

En kulturaftale er en formel, men frivillig aftale, der indgås mellem det danske kulturministerium og en række kommuner. Aftalerne har til formål at sætte fokus på kunst- og kulturlivet og højne kvaliteten af både nuværende og nye kulturtilbud og -institutioner. Med kulturregionen vil grænseregionen altså få flere og bedre kulturelle tilbud gennem samarbejde om ressourcerne og markedføring i hele området.

 

En rollemodel for Europa

Politikerne i det dansk-tyske kulturudvalg, Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde, har vedtaget en vision for den fælles kulturaftale:
”Vi vil med kulturen som mødested skabe en grænseoverskridende kulturregion, som med afsæt i mangfoldigheden og rummeligheden i regionen, styrker den kulturelle intelligens og bidrager til interkulturel dialog. Vi vil være rollemodel for tværgående kulturaftaler i Europa.”

Kulturaftalens projekter finansieres fra en fælles pulje, som dækker hele regionen. På dansk side fortsætter den økonomiske model fra den hidtidige Sønderjysk Kulturaftale, hvor kommunerne giver 5 kr. per indbygger – et beløb, som fordobles af Kulturministeriet. Derudover bidrager hver af de danske kommuner med 150.000 kr.

Det tyske system til støtte af kulturprojekter er noget anderledes, og derfor arbejdes der med en såkaldt trappemodel, hvor de tyske amter tilsammen betaler 372.500 kr. i det første år, hvorefter beløbet siger år for år, så der i 2016 er samme finansiering på tysk og dansk side. Forbundsstaten Schleswig-Holstein bidrager desuden hvert år med 186.250 kr.  Alt i alt betyder det, at der med kulturaftalen tilføres væsentligt flere penge til kulturen i grænseregionen.

 

Et fælles kulturrum

Kulturregionens politiske styregruppe, der udgøres af Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde, har peget på tre indsatsområder:

  • Fremme interkulturelle kompetencer hos børn, unge og voksne.
  • Styrke og forankre Kulturregion Sønderjylland-Schleswig som fælles kulturrum
  • Styrke talentudviklingen blandt børn og unge på tværs af kulturelle, sociale og geografiske grænser i kulturregionen

Udover den politiske styregruppe er der dannet en administrativ styregruppe med repræsentanter for de syv partneres kulturforvaltninger, som skal rådgive og koordinere en række fagråd. Fagrådene skal sørge for, at kulturaftalens indsatsområder bliver omsat til handling, og eksperterne i rådene skal både vurdere indkomne projektforslag og selv udvikle projekter. Desuden sørger et sekretariat for kulturaftalens daglige drift med koordinering af projekter og markedsføring.

Se. evt. mere HER