15. marts 2012

2017-satsningen præsenteret i Folketinget

Folketingets Kulturudvalg og mange af Folketingets medlemmer har nu en større viden om, hvorfor og hvordan den syddanske2017-satsning sammen med Sønderjylland-Schleswig bliver gennemført.

Den 14. marts havde Sønderborg2017 foretræde i Folketingets kulturudvalg, som brugte næsten dobbelt så lang tid som afsat til at høre om Sønderborg2017-satsningen om at blive Europæisk Kulturhovedstad.

Sønderborgs borgmester, Aase Nyegaard, formanden for Sønderborgs kultur- og erhvervsudvalg, Stephan Kleinschmidt, samt kandidaturets leder, Else Christensen Redzepovic begyndte dagen med morgenkaffe sammen med folketingsmedlemmer valgt i Syddanmark, og efter samrådet i kulturudvalget fortsatte programmet med åbent hus i Færøværelset og sluttede med et møde i Christiansborgs synnejyske forening, hvor interessen for kandidaturen v ar markant.

2017_praesenteres_i_folketinget_web420px.jpg
Også medierne havde stor interesse for den syddanske satsning. Her er det TV2-fotografen, som er i gang med optagelser af borgmester Aase Nyegaard i samtale med folketingsmedlemmerne Lotte Rod og Benny Engelbrecht. Stående ses Ellen Trane Nørby i snak med Else Redzepovic og th ses generalsekretær i Grænseforeningen, Knud-Erik Therkelsen.

- Vi fik fortalt, hvorfor vi gerne vil være Europæisk Kulturhovedstad, siger borgmester Aase Nyegaard, Sønderborg Kommune. For os er det først og fremmest et udviklingsprojekt. Det nordligste Tyskland og Region Syddanmark skal være en vækstregion. Store visioner er nødvendige for at vende en truende tilbagegang, og den europæiske jury har allerede tilkendegivet en positiv indstilling over for vores planer, fortsætter borgmesteren og henviser til nye tal fra Danmarks Statistik, der melder om en dyster fremtid for Sønderborg og hele regionen med færre børn, fraflytning og stadig flere udenfor arbejdsmarkedet.

Se også interviews med Sønderborgs folketingsmedlemmer


Storbyens monopol skal brydes

Delegationen fortalte om værdien for hele regionen og om kandidaturets helt centrale koncept, Countryside Metropolis, som Sønderborg2017 beskriver på denne måde:

”Countryside Metropolis er en fusionsproces, en dynamisk og fremadrettet sammenblanding af metropolens og landområdets bedste kvaliteter, som skal skabe noget nyt og hidtil ukendt, en ny samfundsstruktur i form af et supplement til storbyens og landets velkendte livsformer.

Vi vil vise, at land og by ikke behøver at være modsætninger, men kan forenes i noget tredje, som er stærkt og vitalt. Storbyen skal ikke længere have monopol på hverken kreativitet, innovation, kulturel mangfoldighed eller økonomisk vækst. Med Countryside Metropolis skal der skabes et forbillede for, hvordan man kan revitalisere Danmarks og resten af Europas gamle landområder og gøre dem til glidende overgange mellem land og by.”