30. maj 2012

EU-flag_in_front_of_Alsion1_Concrete5.jpg

2017 Café-møde: Hvor bevæger EU sig hen?

Alle, der har tid er lyst, er velkomne til at debattere spørgsmålet "Hvor bevæger EU sig hen?" sammen med en indbudt kreds af internationale studerende. Det foregår torsdag kl. 16-18 i 2017-caféen på Perlegade 58 i Sønderborg. Den ligger på den modsatte side af Rønhave Plads. Initiativet kommer fra Nicolae Balc, der er studerende på Syddansk Universitet i Sønderborg og frivillig medarbejder i 2017-sekretariatet i Sønderborg Kommune.

De spørgsmål, han sætter til debat, er følgende: Hvad er årsagen til EU´s aktuelle krise? Er det kun en økonomisk krise, eller er det også en krise, der handler om manglende sammenhold og tillid mellem medlemslandene i EU? Hvordan skaber eller genskaber vi tilliden mellem befolkningerne og landene i EU? Kan vi overhovedet finde en fælles platform, som grundlag for at diskutere EU´s videre udvikling på? Og hvilken rolle kan Sønderborg spille i denne sammenhæng, hvis vi bliver Europæisk Kulturhovedstad i 2017?

Nicolae Balc siger: - Jeg vil gerne sætte disse spørgsmål til debat i Sønderborg. Titlen på eventen er "Vi er Europa", og jeg har inviteret internationale studerende fra SDU til at komme og deltage i debatten. De kommer fra mange forskellige lande i Europa, og der bliver derfor mulighed for at høre og debattere, hvordan EU opfattes i de forskellige medlemslande. Alle er velkomne til at møde op og deltage i debatten. Hvis arrangementet bliver en succes håber jeg, at kunne lave et nyt og større arrangement på et senere tidspunkt.